ให้คำปรึกษาเขียนโครงร่างการวิจัย คำนวณขนาดตัวอย่าง

รับให้คำปรึกษาการเขียนโครงร่างการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางการแพทย์เป็นพิเศษ การออกแบบและวางแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Study size estimation) ทั้งการคำนวณโดยใช้สูตร และโปรแกรมคำนวณ เช่น G*power Stata การให้คำปรึกษาผ่าน Google Meet และ Zoom โทรศัพท์ LINE เหมาะกับนักวิจัยมือใหม่ นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย การทำวิจัยเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อต่ำแหน่ง ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นกระบวนการในราคามือใหม่ แต่ทำงานแบบมืออาชีพ เป็นกันเองสุดๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาเขียนโครงร่างการวิจัย คำนวณขนาดตัวอย่าง

  • 1. ลูกค้าเสนองาน แจ้งรายละเอียด ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง พูดคุยรายละเอียดงาน และตกลงราคาว่าจ้าง
  • 2. ดำเนินการ (ใช้เวลา 1-3 วัน)
แพ็กเกจ
การคำนวณขนาดตัวอย่าง และให้คำปรึกษาโครงร่างวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายงานโครงร่างการวิจัยไฟล์ Word และ PDF (เฉพาะส่วนการอธิบายวิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง)

การให้คำปรึกษางานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง พร้อมเขียนรายงานโครงร่างวิจัย (ฉบับย่อ ส่ง EC)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายงานโครงร่างการวิจัยไฟล์ Word และ PDF

การให้คำปรึกษางานวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง พร้อมเขียนรายงานโครงร่างวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานโครงร่างการวิจัยไฟล์ Word และ PDF

ฟรีแลนซ์
Anucha

ผมเป็นนักสถิติมือดีที่หน่วยวิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา ป.โท ระบาดวิทยา และการอบรมสถิติทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น Multiple logistic regression analysis, Survival analysis, Propensity score, GEE, Multi-level linear regression analysis

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน