รับพิมพ์งาน TH-ENG/ENG-TH งานหาข้อมูล พิมพ์รายงานต่างๆ

🧤 รับพิมพ์งานทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ** รับงานเร่งด่วน สามารถพูดคุยกันได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน TH-ENG/ENG-TH งานหาข้อมูล พิมพ์รายงานต่างๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ทั้งความเยอะน้อยของข้อมูล, ระยะเวลาที่ต้องการ เป็นต้น
  • 2. ฟรีแลนซ์จะประเมินราคาและเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนค่ะ ขั้นตอนนี้สามารถเจรจาต่อรองได้
แพ็กเกจ
Size S
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จำนวนหน้า: ไม่เกิน5หน้า กระดาษA4 ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ.docx, .pdf, .xlxs

Size M
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวนหน้า: ไม่เกิน15หน้า กระดาษA4 ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ.docx, .pdf, .xlxs

Size L
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนหน้า: ไม่เกิน30หน้า กระดาษA4 ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ.docx, .pdf, .xlxs

ฟรีแลนซ์
Kannipa

🌈 มีประสบการณ์มากมายในการทำ presentation นำเสนองานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี 🌈 มีพื้นฐานการเขียน essay ภาษาอังกฤษและการแปลภาษา TH/ENG หรือ ENG/TH 🌈 ปัจจุบันเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน