ออกแบบระบบ fire protection system ตาม มาตรฐาน NFPA , EIT , FM global

- ทำแบบระบบ fire protection system ( Fire pump , Sprinkler piping , fire hose cabinet piping , fire extinguisher portable ) - ทำรายการคำนวณ hydraulic calculation โดยโปรแกรม FHC CANUTE - ทำแบบ Layout fire protection system - ทำแบบ schematic diagram of fire protection system. - ทำBOQ ปริมาณวัสดุ ที่ใช้ของ ระบบนี้ พร้อมค่าของค่าแรงติดตั้ง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ค่าบริการคิดตามพื้นที่ + พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. - ราคา 5,000 บาท + พื้นที่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป - ราคา 8,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของงาน ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณผู้รับจ้างจะเสนอราคาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทราบขอบเขตของงานแล้ว **หลังจากเสนอราคาแล้วราคาไม่เป็นที่พอใจลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบระบบ fire protection system ตาม มาตรฐาน NFPA , EIT , FM global

  • 1. 1. ตกลงความต้องการเบื้องต้น ประเภทอาคารสำหรับ ประมาณงานระบบดับเพลิง
  • 2. 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน เป็นไฟล์ .DWG หรือ .JPEG หรือ .PDF หรืออื่นๆ (ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีแบบแปลน ให้แจ้งรายอะเอียดของประเภทอาคารโดยละเอียด)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ PDF, excel file

ฟรีแลนซ์
Arthakorn

พนักงานบริษัท ประสบการณ์หน้างาน ติดตั้งและออกแบบ คำนวณ hydraulic calculation ถอดปริมาณ ทำ boq ระบบ ดับเพลิงโรงงาน 6 ปี

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน