รับทำงานวิจัย / รับพิมพ์เอกสารต่างๆ / รับทำรายงาน

-รับทำงานวิจัย ป.ตรี ป.โท -รับพิมพ์งาน และเอกสารต่างๆ -รับทำการบ้าน รายงาน -รับทำแบบสำรวจงานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานวิจัย / รับพิมพ์เอกสารต่างๆ / รับทำรายงาน

  • 1. คุยรายละเอียดงาน และตกลงวันรับงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคา และ ระยะเวลาการทำงาน และทำใบเสนอราคา โดยจะเริ่มงานเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ Microsoft word
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

● ในกรณีที่มีข้อมูลหรือเอกสารต้นฉบับมาให้ ราคาหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า สามารถปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ ● ใช้เวลาในการทำงานไม่เกิน 2 วัน ● งานด่วน คิดเพิ่มจากราคาปกติหน้าละ 5 บาท งานพิมพ์ Microsoft word พร้อมหาข้อมูล ● ในกรณีหาข้อมูล ราคาหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า คิดค่าหาข้อมูลเพิ่ม 150 บาท สามารถปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ ● ใช้เวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วัน ● งานด่วน คิดเพิ่มจากราคาปกติหน้าละ 10 บาท ● ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .doc, docx, .pdf

รับทำงานวิจัย (เฉพาะบท)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ทำวิจัยเฉพาะบท บท 1 - 3 ราคาเริ่มต้น 3500 บาท บท 4 - 5 ราคาเริ่มต้น 9000 บาท

รับทำรายงานวิจัย ป.ตรี ป.โท (ทั้งเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

รับทำรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย - บทคัดย่อ - สารบัญ - กิติกรรมประกาศ (ถ้ามี) - บทที่ 1 - บทที่ 2 - บทที่ 3 - บทที่ 4 - บทที่ 5 - บรรณานุกรม - ภาคผนวก (ถ้ามี) - ประวัติผู้วิจัย (ถ้ามี) * ราคาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามหัวข้อที่ต้องการได้

ฟรีแลนซ์
ปัญญวัฒน์

รับทำรายงาน เอกสารต่างๆ การบ้าน และ รับทำหรือปรึกษางานวิจัย ป.ตรี , ป.โท โดยผู้มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
36 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน