ถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ภาพมุมสูงด้วยโดรน งานมงคล งานทั่วไป

รับถ่ายภาพทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคาร และอื่นๆมุมสูงด้วยโดรนและภาพนิ่งภาคพื้นด้วยกล้อง DSLR มาตรฐาน และถ่ายภาพวีดิโอด้วยกล้องมาตรฐาน 4K พร้อมแต่งภาพและตัดต่อวีดิโอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ภาพมุมสูงด้วยโดรน งานมงคล งานทั่วไป

  • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน วัน เวลา สถานที่
  • 2. หลังจากตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์ และผู้ว่าจ้างให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง(เช่นใบยินยอมให้ถ่ายภาพจากเจ้าของสถานที่ ณ สถานที่ถ่ายทำ)
แพ็กเกจ
แพ็กเกจกลางวันเช้าถึงเย็นเฉพาะถ่ายรูป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานถ่ายภาพทั่วไปด้วยกล้อง DSLR และโดรน ถ่ายภาพอสังหาริมทรัพย์ อาคาร ที่ดิน ราคาต่อวัน เช้า ถึง เย็น ระยะทางไม่เกิน 100 กม.ไม่รวมพื้นที่ต้องห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ 1. ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพนิ่งไม่ต่ำกว่า 50 รูปในformat jpg และ Raw ภาพเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 10 ไฟล์ในformat mov 2. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภาคพื้นและภาพมุมสูงด้วยโดรน 3. ตัดแต่งภาพจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 4. ช่างภาพ 1 คน

ฟรีแลนซ์
Anuparp

- I have been teaching English for communication to students at vary University in Thailand, especially relate to tourism and general communication. One on one English teaching online. - Photography and Videography are my second job.

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน