พิสูจน์อักษรทุกชนิด

ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท -รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น เอกสารงานวิจัย บทความ ฯลฯ - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ตรวจทานและแก้ไขเฉพาะคำที่สะกดผิด การเว้นวรรค เครื่องหมาย -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า -การจัดวางข้อความ รวมทั้งจัดหน้ากระดาษหากลูกค้าต้องการ -รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท -รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น เอกสารงานวิจัย บทความ ฯลฯ - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ตรวจทานและแก้ไขเฉพาะคำที่สะกดผิด การเว้นวรรค เครื่องหมาย -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า -การจัดวางข้อความ รวมทั้งจัดหน้ากระดาษหากลูกค้าต้องการ -รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย

ฟรีแลนซ์
Fang

จบการศึกษาจากสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง "พนักงานพิสูจน์อักษร" บริษัท วัชรพล จำกัด (นสพ.ไทยรัฐ)

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
99 ครั้ง
ขายได้
54 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน