รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point และอื่น ๆ

- รับพิมพ์งาน รับพิมพ์รายงาน รับพิมพ์เอกสาร รับพิมพ์บทคัดย่อ - รับพิมพ์งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รับพิมพ์จดหมาย - รับพิมพ์งาน Word, - รับพิมพ์แผนการเรียนการสอน -รับพิมพ์งานแผ่นพับ และงานพิมพ์อื่น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point และอื่น ๆ

  • 1. บอกรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาตามปริมาณของเนื้องาน
แพ็กเกจ
Microsoft Word
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. พิมพ์เอกสาร ไฟล์ Word คัดลอกจากลายมือ เอกสารต้นฉบับ ทั้งไฟล์ pdf ,jpg ,png ภาษาไทยแผ่นละ 10 บาท ภาษาอังกฤษแผ่นละ 15 บาท มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน ส่งงานให้ตรวจสอบก่อนส่งงานจริง 1 ครั้ง 2. หาข้อมูล ทำรายงาน ไฟล์ Word หาข้อมูล รายงาน >> ราคา 200 บาทขึ้นไป (ตามปริมาณงาน) วิจัย วิทยานิพนธ์ >> ราคา 1000 บาทขึ้นไป (ตามปริมาณงาน) จัดรูปเล่ม จัดไฟล์หน้าต่าง ๆ >> ราคา 100 บาทขึ้นไป (ตามปริมาณงาน)

Power Point
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับทำ Power Point มีข้อมูลมาให้ >> 200 บาทขึ้นไป (ตามปริมาณงาน) รับทำ Power Point พร้อมหาข้อมูล >> 300 บาทขึ้นไป (ตามปริมาณงาน) ------------------------------------------------- ส่งงานให้ตรวจสอบก่อนส่งงานจริง 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Thitiya

มีประสบการณ์ในการใช้ Program Microsoft Auto Cad Visio PhotoShop มาเป็นเวลานานเนื่องจากต้องใช้ในการนำเสนองาน

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน