ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์

4.75
ขายได้ 5 ครั้ง

ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์การการทำงานในบริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีชื่อเสียง จึงทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการออกแบบระบบไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาอุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ผลงานที่มีคุณภาพที่สุด มีบริการดังนี้ 1) ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร และโรงงาน พร้อมคำนวณโหลด เพื่อส่งแบบขออนุญาติซึ่งประกอบไปด้วยระบบต่างๆดังนี้ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ระบบเต้ารับ - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบเสียงตามสาย - ระบบสื่อสาร - ระบบ CCTV - ระบบ Access control - ระบบล่อฟ้า และสายดิน - ระบบอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการออกแบบ - แบบ Architecture (CAD File) - ระบุระบบที่ต้องการ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2) รับประเมินราคาระบบไฟฟ้าทุกระบบ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการประเมินราคา - แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์

  • 1. ลูกค้าส่งแบบแปลนอาคาร (CAD File) ที่ต้องการให้ออกแบบหรือประเมินราคาระบบไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • 2. (หากเป็นงานประเมินราคาอย่างเดียว ให้ข้ามข้อนี้) ลูกค้าแจ้งระบบที่ต้องการให้ออกแบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบสื่อสาร
แพ็กเกจ
ประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- BOQ งานระบบไฟฟ้า (เป็น PDF หรือ Excel file ตามที่ลูกค้าต้องการ)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมลงชื่อรับรองแบบ (ไม่ใช่การขออนุญาติใช้ไฟฟ้า) 1) PDF File 2) CAD File


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เซ็นต์รับรองแบบงานระบบไฟฟ้าโดยสามัญวิศวกร฿ 12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลายเซ็นต์จากสามัญวิศวกร เพื่อยื่นขออนุญาติใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!