ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์

ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์การการทำงานในบริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีชื่อเสียง จึงทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการออกแบบระบบไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาอุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ผลงานที่มีคุณภาพที่สุด มีบริการดังนี้ 1) ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร และโรงงาน พร้อมคำนวณโหลด เพื่อส่งแบบขออนุญาติซึ่งประกอบไปด้วยระบบต่างๆดังนี้ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ระบบเต้ารับ - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบเสียงตามสาย - ระบบสื่อสาร - ระบบ CCTV - ระบบ Access control - ระบบล่อฟ้า และสายดิน - ระบบอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการออกแบบ - แบบ Architecture (CAD File) - ระบุระบบที่ต้องการ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2) รับประเมินราคาระบบไฟฟ้าทุกระบบ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการประเมินราคา - แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์

  • 1. ลูกค้าส่งแบบแปลนอาคาร (CAD File) ที่ต้องการให้ออกแบบหรือประเมินราคาระบบไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • 2. (หากเป็นงานประเมินราคาอย่างเดียว ให้ข้ามข้อนี้) ลูกค้าแจ้งระบบที่ต้องการให้ออกแบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบสื่อสาร
แพ็กเกจ
ประเมินราคาระบบไฟฟ้า พร้อมจัดทำ BOQ โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- BOQ งานระบบไฟฟ้า (เป็น PDF หรือ Excel file ตามที่ลูกค้าต้องการ)

ออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมลงชื่อรับรองแบบ (ไม่ใช่การขออนุญาติใช้ไฟฟ้า) 1) PDF File 2) CAD File

ออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด พร้อมลายเซ็นต์รับรองโดยสามัญวิศวกร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมลายเซ็นต์จากสามัญวิศวกร เพื่อยื่นขออนุญาติใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ฟรีแลนซ์
Thanchanok

วิศวกรออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและประเมินราคางานระบบไฟฟ้า ประสบการณ์กว่า 3 ปีในบริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า และประเมินราคาก่อสร้างเป็นอย่างดี

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน