ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า ทำ BOQ โดย Senior Electrical Engineer

ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า โดย Senior Electrical Engineer ด้วยประสบการณ์การการทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น จึงทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการออกแบบระบบไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน มีบริการดังนี้ 1) ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร และโรงงาน พร้อมคำนวณโหลด เพื่อส่งแบบขออนุญาติซึ่งประกอบไปด้วยระบบต่างๆดังนี้ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ระบบเต้ารับ - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ระบบเสียงตามสาย - ระบบสื่อสาร - ระบบ CCTV - ระบบ Access control - ระบบล่อฟ้า และสายดิน - ระบบอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการออกแบบ - แบบ Architecture (CAD File) - ระบุระบบที่ต้องการ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2) รับประเมินราคาระบบไฟฟ้าทุกระบบ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องส่งให้เพื่อประกอบการประเมินราคา - แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า ทำ BOQ โดย Senior Electrical Engineer

  • 1. 1. ลูกค้าส่งแบบแปลนอาคาร (CAD File) ที่ต้องการให้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • 2. 2. ลูกค้าแจ้งระบบที่ต้องการให้ออกแบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบสื่อสาร
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งลูกค้าที่จะได้รับ สำหรับงานออกแบบระบบไฟฟ้า 1) PDF File 2) CAD File สำหรับการประเมินราคาก่อสร้าง - BOQ (Excel file)

ฟรีแลนซ์
Thanchanok

วิศวกรออกแบบและประเมินราคาระบบไฟฟ้า เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและประเมินราคางานระบบไฟฟ้า ประสบการณ์กว่า 3 ปีในบริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า และประเมินราคาก่อสร้างเป็นอย่างดี

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน