ออกแบบป้ายโฆษณา banner Ads Facebook/Line/Instagram/หน้าปกคลิป youtube/อื่น ๆ

ประเภทงาน • ออกแบบป้ายโฆษณา สำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ • ออกแบบป้ายโปรโมตสินค้า/บริการต่าง ๆ/งาน events • ออกแบบหน้าปกงานประเมินต่ารง ๆ • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ • ออกแบบหน้าปกคลิป youtube โปรแกรมที่ใช้ • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe InDesign • PowerPoint (ใช้ในงานออกแบบหน้าปก ถ้าลูกค้าต้องการ) ในการแก้ไขงาน มีเงื่อนไขดังนี้ - แก้ฟรี 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดค่าบริการครั้งละ 60 บาท) - สำหรับการเปลี่ยนแบบชิ้นงาน รื้องานใหม่ คิดค่าบริการเพิ่มภาพละ 200 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบป้ายโฆษณา banner Ads Facebook/Line/Instagram/หน้าปกคลิป youtube/อื่น ๆ

  • 1. ลูกค้าส่งตัวอย่างงาน(ref)ที่ต้องการ/บรีฟและคุยรูปแบบงานที่ต้องการ เช่น สไตล์ของงาน/โทนสี/ขนาดของงาน/วัตถุประสงค์ของงาน เป็นต้น
  • 2. ลูกค้าส่งส่วนประกอบของงาน เช่น ข้อความ,ฟอนต์(ถ้ามี),โลโก้,ภาพประกอบต่าง ๆ (ถ้าไม่มี อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มซื้อเพิ่ม)
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ออกแบบชิ้นงาน 1 ชิ้น - ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน - แก้ฟรี 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดค่าบริการครั้งละ 60 บาท) - สำหรับการเปลี่ยนแบบชิ้นงาน คิดค่าบริการเพิ่มภาพละ 200 บาท - ได้ไฟล์ภาพขนาด 300dpi (.JPG, .PNG)

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ออกแบบชิ้นงาน 4 ชิ้น - ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน - แก้ฟรี 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดค่าบริการครั้งละ 60 บาท) - สำหรับการเปลี่ยนแบบชิ้นงาน คิดค่าบริการเพิ่มภาพละ 200 บาท - ได้ไฟล์ภาพขนาด 300dpi (.JPG, .PNG) - ได้ไฟล์งานต้นฉบับ (.PSD, .EPS)

Package C
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ออกแบบชิ้นงาน 10 ชิ้น - ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน - แก้ฟรี 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดค่าบริการครั้งละ 60 บาท) - สำหรับการเปลี่ยนแบบชิ้นงาน คิดค่าบริการเพิ่มภาพละ 200 บาท - ได้ไฟล์ภาพขนาด 300dpi - ได้ไฟล์งานต้นฉบับ (.PSD, .EPS)

ฟรีแลนซ์
Hathaichanok

นิสิตปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลับมหาสารคามต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน มีความสนใจและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีความสามาถในการใช้ Microsoft Word, PowerPoint และสนใจในการวาดรูป

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน