เขียนสารคดี/บทความ/เรื่องสั้น

- เขียนงานเขียนประเภท สารคดี/เรื่องสั้น/บทความ ตามโจทย์ที่ลูกค้ามอบไกด์ไลน์มาก และนำมาปรับแต่งโดยเป็นไปตามแนวทางของลูกค้า - สารคดี ท่องเที่ยว/ อาหาร/ ปรากฏการณ์ทางสังคม - เรื่องสั้น แนวอาชญากรรม/ รักโรแมนติก - บทความ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน/รีวิวหนังสือ วิเคราะห์เชื่อมโยงกับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ให้น่าสนใจ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- รับบรีฟจากลูกค้า 1 ครั้ง และเสนอโครงเรื่อง แนวทางการเขียนให้ลูกค้า finalize กลับมา - สามารถแก้งานได้สองครั้งหลังจากชิ้นงานเสร็จสิ้น

ฟรีแลนซ์
Prang

เจ้าหน้าที่แผนกขายต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการทำงานครบทุกขั้นตอนการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ทั้งการขาย ประสานงานโลจิสติกส์ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รับประสานงานที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกประเภท

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน