ระบบรายงานอัตโนมัติเป็น Email/Excel/PDF/LINE ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

รับทำระบบรายงานอัตโนมัติเป็น Email/Excel/PDF/LINE โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ (MS SQL, MYSQL, PGSQL, Access, Excel, API, etc.) สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ Automatic หรือ Manual หรือแบบ Alert on Threshold. ผลงานที่ผ่านมา - ระบบสั่งสินค้าและจัดตารางการส่งสินค้าอัตโนมัติ - ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่าน LINE - ระบบ Backup ข้อมูลอัตโนมัติ และนำข้อมูลไปเก็บรักษาไว้หลาย server - ระบบ Maintain ฐานข้อมูล และรายงานผลทุกคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ระบบรายงานอัตโนมัติเป็น Email/Excel/PDF/LINE ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

  • 1. ลูกค้าอธิบายความต้องการ เช่น แจ้งที่มาของข้อมูล รูปแบบการประมวลผล รูปแบบรายงานที่ต้องการ
  • 2. ทำการสรุปความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 24 วัน

- ระบบการออกรายงาน - ระบบตรวจสอบประวัติการทำงาน

ฟรีแลนซ์
Wisitsak

Windows, Web, Full Stack Developer C#, VB, PHP, NodeJS, AngularJS, ReactJS Servers & Infrastructure

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน