Talk to Psychologist พูดคุยกับนักจิตวิทยา

0
ขายได้ 1 ครั้ง

พุดคุยกับนักจิตวิทยาได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบที่คุณสะดวก อยู่ข้างๆและรับฟังอย่างไม่ตัดสิน เติมกำลังใจ ร่วมกันทำความเข้าใจปัญหา และมองหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เหมาะสำหรับปัญหาด้าน - สุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล ขาด self-esteem ไม่มั่นใจในตนเอง - การเรียนการทำงาน เช่น ภาวะหมดไฟ ความเครียดจากการทำงาน การเลือกสาขาอาชีพ การปรับตัว - ความสัมพันธ์ เช่น ครอบครัว คู่รัก เพื่อน การศึกษาและการทำงาน ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2021-2022: นักจิตวิทยาและ Content writer ที่ ME HUG - ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย 2022 - ปัจจุบัน: นักจิตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ให้คำปรึกษาบุคลากรและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิต) ผ่านการอบรมทางด้านจิตวิทยา 2022: Basic Satir psychotherapy for Medical professionals by Me Hug 2021: The fundamental counseling training program by Me hug

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Talk to Psychologist พูดคุยกับนักจิตวิทยา

  • 1. แนะนำบริการ พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้น นัดหมายวันและเวลาที่สะดวกผ่านทางแชทของ Fastwork
  • 2. นักจิตวิทยาส่งใบเสนอราคาให้ผู้รับบริการชำระเงิน
แพ็กเกจ
บริการให้คำปรึกษาผ่าน Video Call / Call 60 นาที฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางจิตเบื้องต้น - พูดคุยผ่านโปรแกรม Zoom/Google meet รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ - เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย ระบายปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้รับฟังอย่างไม่ตัดสิน - ทำความเข้าใจตนเองและปัญหาผ่านกระบวนการพูดคุยเชิงจิตวิทยา เพื่อนำไปสู่การหาวิธีรับมือและจัดการในรูปแบบที่ทำได้จริงและเหมาะสมกับตัวเราที่สุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการให้คำปรึกษาผ่าน Chat (3 ครั้ง/ครั้งละ 60 นาที)฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางจิตเบื้องต้น - พูดคุยผ่านแชทของ Fastwork ไม่มีการเก็บข้อมูล รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ - เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย ระบายปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้รับฟังอย่างไม่ตัดสิน - ทำความเข้าใจตนเองและปัญหาผ่านกระบวนการพูดคุยเชิงจิตวิทยา เพื่อนำไปสู่การหาวิธีรับมือและจัดการในรูปแบบที่ทำได้จริงและเหมาะสมกับตัวเราที่สุด - สะดวกในการพูดคุย สามารถเลือกวันเวลาและจำนวนครั้งที่ต้องการพูดคุยได้


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!