ที่ปรึกษาธุรกิจวิเคราะห์ตลาดทำแผนธุรกิจสร้างBrand

" ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " แบ่งประเภทการทำงานเบื้องต้นดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น ระยะกลาง ระยะยาว 2.วิเคราะห์ตลาดและเขียนแผนธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดหรือเพื่อขยายธุรกิจ 3.วิเคราะห์ Customer Value Proposition , Business Model 4.สร้างBrand สำหรับผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น รวมถึงแผนการสร้าง Brand ให้ยั่งยืน 5.แผนงานBranding&Re-Branding สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดให้เติบโตระยะยาว 6.คำปรึกษาพิเศษ สำหรับเจาะจงลงลึกในธุรกิจประเภทนั้นๆ 7.ดูแลแผนธุรกิจและแผนการตลาดรวมถึงปรึกษารายเดือน 8.เขียนแผนธุรกิจเพื่อการกู้ธนาคาร

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

" ที่ปรึกษาใจดี คุยกันก่อนได้ครับ " " ทุกๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...ล้วนมีที่ปรึกษาทั้งสิ้น " สอบถามข้อมูลความต้องการและเป้าหมายที่ของผู้ประกอบการ 1.ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจเงินลงทุนและจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น 2.อธิบายธุรกิจให้เข้าใจง่ายและชัดเจนเริ่มต้นได้จริง 3.สรุปข้อมูลและส่งแผนธุรกิจเบื้องต้นPresent Profile Businessเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ***หลังจากรับข้อมูลต่างๆจากผู้ประกอบการ ใช้เวลาวิเคราะห์และทำแผนงาน3-5วัน

ฟรีแลนซ์
Rachata

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างBrand วิเคราะห์ตลาดonline/offline และเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
155 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน