design UX/UI for website, mobile application, prototype and more

0

> รับออกแบบ UX/UI Website และ Mobile Application > มีการทำ Research ก่อนการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน > เน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ สบายตา > สามารถส่งงานได้ทั้งในรูปแบบ Wireframes และ Prototype * สามารถขอดู Portfolio เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ *

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ design UX/UI for website, mobile application, prototype and more

  • 1. รับ Brief, รายละเอียดตัวงาน, ความต้องการ และ Scope ของงานจากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคา/ระยะเวลาการทำงาน และยื่นใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
UX/UI Mobile Application Design ฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบจำนวน 1 หน้า (Ex: Landing Page, Profile, Products, Etc.) * ส่งงานในรูปแบบ Figma file / JPEG / PNG * จำลอง Prototype (กดได้เสมือนจริง) * สามารถแก้ไขในขอบเขตที่บรีฟไว้ได้ 3 ครั้ง 。゚✶ฺ เพิ่มหน้า หน้าละ 500 บาท 。゚✶ฺ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ราคาก่อนได้ค่ะ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
UX/UI Website Design฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบจำนวน 1 หน้า (Ex: Home Page, About, Contacts, Products, Etc.) * ส่งงานในรูปแบบ Figma file / JPEG / PNG * จำลอง Prototype (กดได้เสมือนจริง) * สามารถแก้ไขในขอบเขตที่บรีฟไว้ได้ 3 ครั้ง 。゚✶ฺ เพิ่มหน้า หน้าละ 700 บาท 。゚✶ฺ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ราคาก่อนได้ค่ะ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!