สำนักงานกฎหมายวงษ์เทพ 6 บริการให้คำปรึกษาและตรวจ-ร่างหนังสือเอกสารสัญญาตามกฎหมาย

ปรึกษา,ตรวจ-ร่าง สัญญา,โนติส (Notice) และเอกสารทางกฎหมาย จัดสรรหาทีมทนายความดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นสอบสวน-ชั้นพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงการสืบทรัพย์บังคับคดี บริการปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง งานสัญญาทุกประเภท อาทิ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาเช่า สัญญาขายฝาก สัญญาหย่า สัญญาแชร์ สัญญารักษาความลับ เป็นต้น บริการร่าง-จัดทำ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ โนติส(Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ อาทิเช่น -หนังสือมอบอำนาจต่างๆ -หนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ -หนังสือบอกเลิกสัญญา -หนังสือหย่าโดยความยินยอม -หนังสือสัญญาซื้อขาย -หนังสือสัญญาเช่า และ เช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า -หนังสือบันทึกข้อตกลง สัญญาประนีประนอม บริการจัดสรรหาทนายความในชั้นสอบสวน ให้คำปรึกษาข้อหาที่ต้องการแจ้ง พาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน รวมถึงการฟ้องดำเนินคดี ตลอดจนถึงการสืบทรัพย์บังคับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สำนักงานกฎหมายวงษ์เทพ 6 บริการให้คำปรึกษาและตรวจ-ร่างหนังสือเอกสารสัญญาตามกฎหมาย

  • 1. ติดต่อทางแชทเพื่ออธิบายรายละเอียดของเรื่องที่จะปรึกษา และต้องการช่วยเหลือ
  • 2. สำนักงานจะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ เหตุเนื่องจากทนายความมีความถนัดทางด้านวิชาชีพกฎหมายไม่เท่ากัน
แพ็กเกจ
ปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง สัญญา ทุกรูปแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง สัญญา ทุกรูปแบบ 1.สรุปรับและให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น 2.หากกรณีปรึกษาปัญหาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่จำเป็นต้องว่าจ้างจัดสรรหาทนายความมาดำเนินดคีให้ยุ่งยากแต่อย่างใด ก็จะแนะนำวิธีและแนวปฏิบัติให้ในการดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ตัวคู่ความเอง [หมายเหตุ] • เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดทั้งหมดกับคุณลูกค้า *ยินดีคืนเงิน หากข้อเสนอไม่ตรงความต้องการ

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการจัดทำส่งเอกสารหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) และเอกสารประกอบทางกฎหมายอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับสภาพหนี้ บันทึกข้อตกลง เป็นต้น โดยลูกความจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc และ pdf ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของเนื้อหาและรูปแบบหนังสือ

ปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง สัญญา นอกสถานที่
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

.ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นนอกสถานที่และประเมิณค่าใช้จ่าย -ก่อนจะดำเนินการจัดทำสัญญา ร่างสัญญา ตรวจทานเอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ -สถานที่ ที่ลูกค้าสะดวก (ในกรุงเทพมหานครเขตจตุจักร หลักสี่ และลาดพร้าว) 2.ให้คำแนะนำทางกฎหมายขั้นตอนวิธีการ [หมายเหตุ] • เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดทั้งหมดกับคุณลูกค้า • ส่วนกรณีมีการต้องดำเนินการเพิ่มเติมเช่นการดำเนินการร้องทุกข์แจ้งความพนักงานสอบสวน หรือ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
นายรณคัง

รับจ้างปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงรับจ้างร่างหนังสือสัญญาเอกสารต่างๆ รวมถึงจิปาถะตามแต่ผู้ว่าจ้างจะร้องขอ โดยทั้งนี้ หากผลงานไม่เป็นที่พึงพอใจจะผู้รับจ้างน้อมรับผลการตัดสินใจและคำติชม อีีกทั้ง ไม่ขอรับสินจ้างใดๆ เป็นการตอบแทนใจและใจครับ

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน