รับพิสูจน์อักษร ‘ภาษาไทย’

♦️รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ รายงาน แบบร่างกฎหมาย ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น บทความรีวิว แฟนฟิคชั่น ฯลฯ ♦️ ตรวจคำผิด การใช้คำทับศัพท์ แก้ไขตามพจนานุกรมและหลักภาษาไทย ♦️ ตรวจการจัดวางข้อความให้เหมาะสมกับบริบทและตัวงาน ♦️ จัดหน้ากระดาษ (ถ้าลูกค้าต้องการ) ♦️ ยินดีตรวจตามบรีพที่ลูกค้าต้องการ ♦️ ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 7 วัน (หากจำนวนหน้าไม่เกิน 500 หน้าสามารถส่งได้ภายใน 3-5วัน) ราคาการพิสูจน์อักษรคิดตามขนาดกระดาษ 🔸 ขนาดกระดาษ A4 หน้าละ 5 บาท 🔸 ขนาดกระดาษ A5 หน้าละ 3 บาท 📌 กรณีงานเร่งด่วนหากไม่มีคิว สามารถส่งงานได้เลยภาย 24 ชม. สามารถสอบถามและพูดคุยก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ‘ภาษาไทย’

  • 1. รับงานจากคุณลูกค้า
  • 2. ประเมินเนื้อหางานและราคา
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรภาษาไทย ::200-500หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย จำนวน 200 หน้าแต่ไม่เกิน500หน้าเท่านั้น* กระดาษ A4 - ราคา 5 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 3 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ - แก้ไขคำผิด - การปรับคำในเนื้อหาให้สละสลวยมากขึ้น อ่านแล้วไม่รู้สึกติดขัด - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)

พิสูจน์อักษรภาษาไทย :: 100 หน้า (ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทยแบบเร่งด่วน กระดาษ A4 - ราคา 10 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 5 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ -การตรวจคำผิด -การปรับแก้คำ -ท่านจะได้รับงานภายใน24ชม. งาเร่งด่วยเราจะรับเฉพาะจำนวนไม่เกิน 100 หน้า *หากเกินจะขอพิจารณาเพิ่มหน้าละ 30 บาท - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)

พิสูจน์อักษรภาษาไทย :: 600 - 1000 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 13 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย จำนวน600-1000หน้า กระดาษ A4 - ราคา 5 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 3 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ -การตรวจคำผิด -การปรับแก้คำ -ท่านจะได้รับงานภายในเวลาที่กำหนด(มากกว่า 7 วัน) - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)

ฟรีแลนซ์
supakorn

มีความถนัดทางการการเขียน การตรวจคำ ประวัติการทำงาน - ประสบการณ์การ บรรณาธิการ นวนิยายกว่า 6 เรื่อง (นวนิยายตีพิมพ์) - บรรณาธิการ งานวิจัยและเล่มบัญฑิตนิพนจ์ระดับมหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ - ใบรับรองการทำจิตอาสา พิสูจน์อักษร ให้คนตาบอด ได้รับประกาศณียบัตร

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน