รับพิสูจน์อักษร ‘ภาษาไทย’


♦️รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ รายงาน แบบร่างกฎหมาย ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น บทความรีวิว แฟนฟิคชั่น ฯลฯ ♦️ ตรวจคำผิด การใช้คำทับศัพท์ แก้ไขตามพจนานุกรมและหลักภาษาไทย ♦️ ตรวจการจัดวางข้อความให้เหมาะสมกับบริบทและตัวงาน ♦️ จัดหน้ากระดาษ (ถ้าลูกค้าต้องการ) ♦️ ยินดีตรวจตามบรีพที่ลูกค้าต้องการ ♦️ ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 7 วัน (หากจำนวนหน้าไม่เกิน 500 หน้าสามารถส่งได้ภายใน 3-5วัน) ราคาการพิสูจน์อักษรคิดตามขนาดกระดาษ 🔸 ขนาดกระดาษ A4 หน้าละ 5 บาท 🔸 ขนาดกระดาษ A5 หน้าละ 3 บาท 📌 กรณีงานเร่งด่วนหากไม่มีคิว สามารถส่งงานได้เลยภาย 24 ชม. สามารถสอบถามและพูดคุยก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับพิสูจน์อักษร ‘ภาษาไทย’

  • 1. รับงานจากคุณลูกค้า
  • 2. ประเมินเนื้อหางานและราคา

แพ็กเกจ ราคา รับพิสูจน์อักษร ‘ภาษาไทย’

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ::200-500หน้า

฿1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย จำนวน 200 หน้าแต่ไม่เกิน500หน้าเท่านั้น* กระดาษ A4 - ราคา 5 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 3 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ - แก้ไขคำผิด - การปรับคำในเนื้อหาให้สละสลวยมากขึ้น อ่านแล้วไม่รู้สึกติดขัด - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

พิสูจน์อักษรภาษาไทย :: 100 หน้า (ด่วน)

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทยแบบเร่งด่วน กระดาษ A4 - ราคา 10 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 5 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ -การตรวจคำผิด -การปรับแก้คำ -ท่านจะได้รับงานภายใน24ชม. งาเร่งด่วยเราจะรับเฉพาะจำนวนไม่เกิน 100 หน้า *หากเกินจะขอพิจารณาเพิ่มหน้าละ 30 บาท - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

พิสูจน์อักษรภาษาไทย :: 600 - 1000 หน้า

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 13 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย จำนวน600-1000หน้า กระดาษ A4 - ราคา 5 บาท/หน้า กระดาษ A5 - ราคา 3 บาท/หน้า สิ่งที่ท่านจะได้รับ -การตรวจคำผิด -การปรับแก้คำ -ท่านจะได้รับงานภายในเวลาที่กำหนด(มากกว่า 7 วัน) - สามารถส่งไฟล์งานให้ท่านได้ทั้ง PDF และ .docx (Word)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!