ออกแบบและเขียนโปรแกรม GUI และ Web Application ด้วยภาษา Python, Django Framwork

ลักษณะงาน เขียนโปรแกรมติดต่อ Hardware ต่างๆ Impage Processing Test Sequencer Automation Testing Web Scraping Front End QtSide2, PyQt5, Tkinter HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap5 Back End Python3, Django Framwork, MySql, Redis, Git

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและเขียนโปรแกรม GUI และ Web Application ด้วยภาษา Python, Django Framwork

  • 1. กำหนด ขอบเขตของงาน และการออกแบบ
  • 2. ตกลงราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Source Code แบบ Open Source * ราคา ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรม และระยะเวลาในการพัฒนา

ฟรีแลนซ์
Ekkapan

I'm R&D Engineer, มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Robot, Automation, Tester, Software Programming, Microcontroller

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน