ออกแบบและเขียนโปรแกรม GUI ด้วยภาษา Python

เขียนโปรแกรมติดต่อ Hardware Front End QtSide2, PyQt5, Tkinter Back End Python 3

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและเขียนโปรแกรม GUI ด้วยภาษา Python

  • 1. กำหนด ขอบเขตของงาน และการออกแบบ
  • 2. ตกลงราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Source Code แบบ Open Source * ราคา ขึ้นอยู่กับความสับซ้อนของโปรแกรม และระยะเวลาในการพัฒนา

ฟรีแลนซ์
Ekkapan

I'm R&D Engineer, มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Robot, Automation, Tester, Software Programming, Microcontroller

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน