milestone

ตรวจบ้าน และ ตรวจคอนโด โดยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ

ทางผมและทีมงาน เป็นวิศวกรตรวจบ้าน คอนโด และโกดังสินค้า ด้วยประสบการณ์การตรวจห้องมากกว่า 300+ ห้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้ทั้งใน Fastwork และ Facebook Page โดยรับตรวจงานทั้ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประสบการณ์การทำงาน 1. บมจ. ศุภาลัย (SUPALAI) : คอนโดมิเนียม 2 โครงการ 2. บมจ. ซิโน-ไทย (SINO-THAI) : รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง 3. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PRUKSA) : ทาวน์เฮ้า 2 โครงการ 4. บจก. วนาวรรณวิลล่า : ทาวน์เฮ้า 3 โครงการ การตรวจจะตรวจโดย 1.งานโครงสร้าง ถ้าเป็นหลังคาโครงถักจะทำการเปิดช่องเซอร์วิสเพื่อดูการติดตั้งว่าได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยหรือเปล่า ทั้งนี้ไม่ได้คำนวณแรงการรับแรงให้นะครับ 2.งานสถาปัตย์ ตรวจงานกระเบื้อง สี ผนังร้าว รวมถึงฉีดน้ำจากภายนอกเข้ากระจกทุกบาน 3.งานระบบน้ำ จะทำการขังน้ำในห้องน้ำ เพื่อดูการรั่วซึม และตรวจสอบท่อตัน 4.งานระบบไฟฟ้า เช็คไฟฟ้าจาก ปลั๊กไฟ และ เบรคเกอร์ WE CARE YOUR HOME

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจบ้าน และ ตรวจคอนโด โดยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ

  • 1. ลูกค้าแจ้งชื่อโครงการ และ ขนาดที่พักอาศัย เพื่อประเมินราคาค่าใช้จ่าย
  • 2. ทางผู้ตรวจนัดวัน และ เข้าทำการตรวจงาน ครั้งที่ 1
แพ็กเกจ
CONDOMINIUM (ตรวจ 2ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

20 - 30 ตร.ม. 2,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 31 - 50 ตร.ม. 3,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 51 - 70 ตร.ม. 4,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 71 - 90 ตร.ม. 5,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) หมายเหตุ : กรณีตรวจรอบเดียวทางผู้ตรวจจะขอคิดเป็น 75% ของค่าตรวจทั้งหมด และยังไม่รวมค่าเดินทาง

TOWN HOME (ตรวจ 2ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

น้อยกว่า 80 ตร.ม. 5,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 81 - 120 ตร.ม. 5,500 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 121 - 160 ตร.ม. 6,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 161 - 200 ตร.ม. 6,500 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) หมายเหตุ : กรณีตรวจรอบเดียวทางผู้ตรวจจะขอคิดเป็น 75% ของค่าตรวจทั้งหมด และยังไม่รวมค่าเดินทาง

HOUSE (ตรวจ 2ครั้ง+รูปเล่ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

น้อยกว่า 80 ตร.ม. 5,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 81 - 120 ตร.ม. 5,500 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 121 - 160 ตร.ม. 6,000 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) 161 - 200 ตร.ม. 6,500 บาท ( ตรวจ 2 ครั้ง + รูปเล่ม ) หมายเหตุ : กรณีตรวจรอบเดียวทางผู้ตรวจจะขอคิดเป็น 75% ของค่าตรวจทั้งหมด และยังไม่รวมค่าเดินทาง

ฟรีแลนซ์
Eakpong

ด้วยประสบการณ์การตรวจห้องมากกว่า 300+ ห้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้ทั้งใน Fastwork และ Facebook Page โดยรับตรวจงานทั้ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประสบการณ์การทำงาน 1. บมจ. ศุภาลัย (SUPALAI) 2. บมจ. ซิโน-ไทย (SINO-THAI) 3. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PRUKSA) 4. บจก. วนาวรรณวิลล่า

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
334 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน