milestone

รับทำบัญชีรวมค่าสอบบัญชี ราคาเดียว ถูกมาก.........

1. คุยรายละเอียดงานว่าธุรกิจที่่ทำเป็นเป็นแบบไหน เวลาเริ่มธุรกิจและการเริ่มขายสินค้าหรือบริการ ของปี 2562 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าในส่วนของค่าบริการทำบัญชีส่วนค่าสอบบัญชีจะไม่รวมในใบเสนอราคานี้ แต่ รวมทั้งสิ้นค่าทำบัญชีและค่าสอบจะต้องไม่เกิน 7,900 บาท รายละเอียดราคาเพิ่มเติม • จดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 6,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 6,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต

ฟรีแลนซ์
ปริญดา

ดิฉันมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและปิดบัญชีมาเป็นเวลา 15 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งธุรกิจ SMEs ทำบัญชีให้บริษัท ต่างชาติ และ บริษัท ในไทย เกินกว่า 100 บริษัท ดิฉันมีความเชี่ยวชาญธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป, ธุรกิจนำเข้าและส่งออก, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า-ส่งออก , ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจคลินิคเสริมความงาม, ธุรกิจนายหน้าขายอสังหาฯ ธุรกิจไอที , ธุรกิจขาย-ผลิตเบเกอรี่ ฯลฯ ปัจจุบันรับเป็นผู้จัดการบัญชีฟรีแลนซ์ โดยเข้าออฟฟิสไปตรวจงานสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมสอนงานพนักงานที่ไม่เข้าใจงานบัญชีและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงระบบงานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ ลดการผิดพลาดของงานและลดต้นทุนการจ้างผู้จัดการบัญชีแบบประจำ พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้อง ถูกใจสรรพากรไม่โดนประเมินย้อนหลัง

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
161 ครั้ง
ขายได้
33 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน