รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

1.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า 2.เสนองานให้ตรงกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม 3.เซ็นต์สัญญาการจ้างงานก่อนเริ่มงาน สัญญากันเป็นรายปีเท่านั้น 4.เริ่มงานทันทีและมีกำหนดชัดเจนในการส่งงบการเงินเป็นรายเดือน, รายไตรมาส หรือ รายปี ตามสัญญาการว่าจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• จดทะเบียนบริษัทจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 6,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 6,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีขาย •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ •จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน •จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling

ฟรีแลนซ์
ปริญดา

ดิฉันมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและปิดบัญชีมาเป็นเวลา 15 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งธุรกิจ SMEs ทำบัญชีให้บริษัท ต่างชาติ และ บริษัท ในไทย เกินกว่า 100 บริษัท ดิฉันมีความเชี่ยวชาญธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป, ธุรกิจนำเข้าและส่งออก, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า-ส่งออก , ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจคลินิคเสริมความงาม, ธุรกิจนายหน้าขายอสังหาฯ ธุรกิจไอที , ธุรกิจขาย-ผลิตเบเกอรี่ ฯลฯ ปัจจุบันรับเป็นผู้จัดการบัญชีฟรีแลนซ์ โดยเข้าออฟฟิสไปตรวจงานสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมสอนงานพนักงานที่ไม่เข้าใจงานบัญชีและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงระบบงานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ ลดการผิดพลาดของงานและลดต้นทุนการจ้างผู้จัดการบัญชีแบบประจำ พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้อง ถูกใจสรรพากรไม่โดนประเมินย้อนหลัง

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
108 ครั้ง
ขายได้
24 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน