รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจ และ กรมสรรพากร

รับทำบัญชี รายเดือน และปิดบัญชีรายปี ออกงบการเงินประจำปี สรุปรายการภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (ต้องนำส่งทุกเดือน ถ้ามีการจด ภพ.20 สรุปรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53(ยกตัวอย่างเช่น กรณีจ่ายค่าบริการ ค่าเช่า ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล มีภาระหน้าที่ต้อง หัก และ นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร) บริการยื่นงบการเงินเเละชำระภาษีผ่านระบบ e-filing **ค่าสอบบัญชีพิจารณาจากรายได้ของกิจการขึ้นกับผู้สอบบัญชี**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจ และ กรมสรรพากร

  • 1. ลูกค้านัดส่งเอกสาร ภายในกำหนดเวลา เพื่อทางผู้รับจ้างงาน ได้มีเวลาจัดเตรียม การบันทึกบัญชี ตรวจเอกสาร ใบกำกับภาษี,ใบสำคัญรับ-จ่าย,หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ว่าถูกต้องการหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร หรือไม่ ต้องขอให้ผู้ว่าจ้าง จัดส่งเอกสาร ภายใน ทุกวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป
  • 2. ผู้รับจ้างจะสรุปรายการ ภาษีและเเจ้งลูกค้าภายในวัน 5-7 วัน หลังจากได้รับเอกสาร
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

รายการยื่นภาษีผ่าน Internet ในระบบ E-filing ของสรรพากร

ฟรีแลนซ์
ดวงกมล

รับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับจัดทำงบการเงิน รับจัดทำภาษี ยื่นแบบ ประจำเดือน ให้คำปรึกษาบัญชีและภาษี

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน