รับสร้างและแก้ไขรายงานวิเคราะห์ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ด้วย Reporting Services,Analysis Services,Pivot

#รับสร้าง แก้ไข Reports Portal และทำรายงานการวิเคราะห์ด้วย MS Reporting Service , #รับทำ Data Cleansing , Data Collection , Data Model เพื่อทำ Data Warehouse, #สร้าง Analysis Cube เพื่อดึงข้อมูลผ่าน MS-Excel Pivot เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตัดสินใจ #ด้วย Microsoft SQL Server, SSRS , SSAS , Oracle Database , MySQL , MariaDB

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างและแก้ไขรายงานวิเคราะห์ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ด้วย Reporting Services,Analysis Services,Pivot

  • 1. ทักและพูดคุย Bussiness Process , Objective และ Scope งาน คร่าว ๆ พร้อมประเมินระยะเวลาทำงาน และเสนอราคาขั้นต่ำเบื้องต้น
  • 2. พูดคุยเก็บข้อมูล Bussiness Process , Objective และ Scope งานแบบละเอียดมากขึ้น และประเมินระยะเวลาทำงาน เสนอราคาให้อีกครั้ง
แพ็กเกจ
สร้างรายงานวิเคราะห์ 3 รายงาน บน Reporting Service
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

1. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนน้อย 1 รายงาน 2. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนปานกลาง 1 รายงาน 3. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมาก 1 รายงาน

ติดตั้งและตั้งค่า Reporting Service + สร้างรายงานวิเคราะห์ 5 รายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. ติดตั้งและตั้งค่า Reporting Service (ลูกค้ามี Server เอง) 2. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนน้อย 2 รายงาน 3. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนปานกลาง 2 รายงาน 4. รายงานวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมาก 1 รายงาน

ติดตั้งและตั้งค่า Analysis Service + สร้าง 1 OLAP Cube
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ติดตั้งและตั้งค่า Analysis Service (ลูกค้ามี Server เอง) 2. วิเคราะห์ Business Process กำหนดตัวชี้วัด 3. Data Cleansing , Data Collection , Data Model 4. Analysis Service 1 OLAP Cube 5. สอนเข้าใช้งาน Analysis OLAP Cube ผ่าน Excel Pivot

ฟรีแลนซ์
สัญญา

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทเอกชน มากกว่า 15 ปี สำหรับ เรื่อง IT การเขียนโปรแกรม และ สร้างรายงานจากฐานข้อมูล , Support Users ในคิดและนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขกระบวนการทำงานด้าน IT เพื่อใช้ประโยชน์ในการคิดและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานมากขี้น

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน