รับแปล Abstract วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ป.ตรี-เอก และเอกสารทั่วไป (ไทย<->อังกฤษ)

5.0
ขายได้ 10 ครั้ง

มีความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6 มีประสบการณ์เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Journal & Conference นานาชาติ จบ Ph.D.Technology Management จึงสามารถแปล Abstract วิทยานิพนธ์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเขียนบทความ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกลายเป็น Winning Abstract

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล Abstract วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ป.ตรี-เอก และเอกสารทั่วไป (ไทย<->อังกฤษ)

  • 1. รับ Brief และไฟล์งาน MS Word จากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาของบทความ และตกลงราคา
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป (อังกฤษ>ไทย) เริ่มต้น 300 บาท
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป (ไทย>อังกฤษ ) เริ่มต้น 500 บาท
แปล Abstract (ไทย-อังกฤษ) ป.ตรี-เอก เริ่มต้น 1,000-1,500 บาท
แปลเอกสารวิชาการเอกสารทั่วไป (ไทย > อังกฤษ )
แปลเอกสารวิชาการเอกสารทั่วไป (อังกฤษ > ไทย)
แปล Abstract (ไทย-อังกฤษ) ป.ตรี-เอก เริ่มต้น 1,000-1,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
4 วัน
4 วัน
4 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนคำ
350 คำ
350 คำ
350 คำ
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
1 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
ราคา
฿ 300
฿ 500
฿ 1,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Drjipan
Drjipan

มีประสบการณ์เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Journal & Conference นานาชาติ จบ Ph.D.ทางด้าน Technology Management ทำงานในองค์กรวิจัยภาครัฐชั้นนำของประเทศ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เน้นการพัฒนา Platform technology

มีประสบการณ์เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Journal & Conference นานาชาติ จบ Ph.D.ทางด้าน Technology Management ทำงานในองค์กรวิจัยภาครัฐชั้นนำของประเทศ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เน้นการพัฒนา Platform technology

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
10 ครั้ง
จ้างซ้ำ
1 ครั้ง
ตอบกลับ
52 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!