ขจัดปัญหา Plagiarism งานเขียน

หากการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ที่ลูกค้าต้อง reference เนื้อหางานจากผู้เขียนอื่นๆ แล้วติดปัญหา plagiarism สามารถจัดการได้ด้วยการ paraphrase ประโยคที่เขียนขึ้นใหม่ และยังคงการสื่อสารความหมายเดิม โดยใช้การตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin ที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลก ด้วยการแสดงค่า %Similarity อย่างละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขจัดปัญหา Plagiarism งานเขียน

  • 1. รับ Brief และไฟล์งาน MS Word จากลูกค้า และตกลงค่า %Similarity
  • 2. ประเมินราคาของบทความและค่า plagiarism และตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อหน้า (หน้าละ 300-350 คำ) - ส่งมอบงาน 4 วัน แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (หากแก้เล็กน้อยไม่คิด หรือแล้วแต่ตกลง) - ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไข plagiarism เรียบร้อยแล้ว โดยมี %Similarity ตามที่ตกลง ทั้งไฟล์ Word และ PDF - ลูกค้าจะได้รับผลการตรวจด้วย Turnitin ที่แสดงค่า %Similarity อย่างละเอียด

ฟรีแลนซ์
Drjipan

มีประสบการณ์เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Journal & Conference นานาชาติ จบ Ph.D.ทางด้าน Technology Management ทำงานในองค์กรวิจัยภาครัฐชั้นนำของประเทศ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เน้นการพัฒนา Platform technology

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน