วิจัยและพัฒนาธุรกิจ : Startup & Business development

วิจัยและพัฒนาทางการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจแบบ Startup หรือ ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจเดิมให้มีรูปแบบที่สอดรับกับความต้องการใหม่ๆของตลาด (New business model) ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิจัยและพัฒนาธุรกิจ : Startup & Business development

  • 1. ให้คำปรึกษา
  • 2. การดำเนินการวิจัยและพัฒนา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

คำปรึกษาและแนวทางในการพัฒนา แผนการตลาด ตลอดจนต้นแบบธุรกิจ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นกับการขอรับบริการ #คุณภาพและทำได้จริงคือหัวใจของเรา

ฟรีแลนซ์
Drche

ที่ปรึกษาด้านการตลาด ทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ การทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน