ออกแบบโลโก้ / Corporate Identity (C.I. - CI)

ออกแบบตามความต้องการ แก้ไขได้ 3 ครั้ง ข้อมูลที่ควรเตรียมให้นักออกแบบ ดังนี้ - โลโก้ใช้ทำอะไร? ขายอะไร? - รูปแบบที่ชอบ ทันสมัย, เล่นๆ, อบอุ่น, ตัวอักษร ฯลฯ - มีสีที่ชอบหรือไม่ - ต้องการนำไปทำอะไรบ้าง? (หากต้องการออกแบบองค์กร ทำทั้ง C.I. และ Stationeries ต่างๆ ก็สามารถบอกได้ มีราคาโปรโมชั่นอยู่ครับ) - ใช้ภาษาอะไร? ชื่องานอะไร? หากมีหลายภาษา เน้นที่ภาษาใดภาษาหนึ่งไหม?

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโลโก้ / Corporate Identity (C.I. - CI)

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ออกแบบโลโก้
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

โลโก้ 1 ชิ้นงาน • ไฟล์งาน AI (CS, CS2, CS5 และ CC Legacy รวม 4 Versions) • ไฟล์ PNG พื้นหลังใส 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi • ไฟล์ PNG พื้นหลังขาว 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi • ไฟล์งานโลโก้ SVG เพื่อการนำไปทำ Web UI / Mobile Application UI • ไฟล์งาน PDF ของโลโก้

ออกแบบโลโก้ + นามบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

โลโก้ 1 / นามบัตร 1 ชิ้นงาน • ไฟล์งาน AI (CS, CS2, CS5 และ CC Legacy รวม 4 Versions) ทั้งโลโก้และนามบัตร Create Outline ไม่แนบฟ้อนต์ • ไฟล์โลโก้ PNG พื้นหลังใส 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi • ไฟล์โลโก้ PNG พื้นหลังขาว 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi และนามบัตร 1 ขนาด ความละเอียด 300dpi • ไฟล์งานโลโก้ SVG เพื่อการนำไปทำ Web UI / Mobile Application UI • ไฟล์งาน PDF ของโลโก้ และ นามบัตร

ออกแบบองค์กร
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

โลโก้ 1 / ตรายาง 1 / นามบัตร 1 / หัวกระดาษ 1 / ซองจดหมาย No.9 1 / C.I. Book 1 • ไฟล์งาน AI (CS, CS2, CS5 และ CC Legacy รวม 4 Versions) Create Outline ไม่แนบฟ้อนต์ ของทุกชิ้นงาน • ไฟล์โลโก้ PNG พื้นหลังใส 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi • ไฟล์โลโก้ PNG พื้นหลังขาว 3 ขนาด ใหญ่ / กลาง / เล็ก ความละเอียด 300dpi และนามบัตร 1 ขนาด ความละเอียด 300dpi • ไฟล์งานโลโก้ SVG เพื่อการนำไปทำ Web UI / Mobile Application UI • ไฟล์งาน PDF ของทุกชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Dhawit

นักออกแบบอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนวิชาเอกออกแบบนิทรรศการศิลป์ งานที่ถนัดคือออกแบบ Corporate Identity, Shop display, Advertisement, Logo, Graphic Design ฯลฯ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน