รับทำงาน Excel ทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า(สูตร,กราฟ,Dashbord เสนอข้อมูล)

รับทำข้อมูลในโปรแกรม Excel ทุกรูปแบบ 1.ออกแบบตารางสำหรับข้อมูล สร้างสูตรที่เหมาะสมกับการแสดงข้อมูล ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.สร้างกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลหรือตามความต้องการของลูกค้า 3.สร้าง Dashbord เสนอข้อมูลแบบเลื่อนดูเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี ใน Sheet เดียว สูตร : สูตรพื้นฐาน - Vlookup กราฟ : เส้น แท่ง วงกลม และอื่นๆตามต้องการ จัดการข้อมูล : Pivot table งานด่วนสามารถส่งงานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (โดยจะพิจารณาจาก ขนาด และ ปริมาณงาน) *** สามารถแก้ไขงานฟรีได้ 3 ครั้ง ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงาน Excel ทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า(สูตร,กราฟ,Dashbord เสนอข้อมูล)

  • 1. รับข้อมูล รูปแบบ รายละเอียดของงานที่ผู้จ้างต้องการ รวมถึงระยะเวลาที่ผู้จ้างต้องการงาน
  • 2. พิจารณารูปแบบของงาน ว่าสามารถรับงานได้หรือไม่
แพ็กเกจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างตารางหรือกราฟ 1-5 กราฟ (5<หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูล) สร้างตารางและสร้างสูตรพื้นฐาน 1-3สูตร ระยะเวลาทำงาน 1 วัน แก้ได้ 3 ครั้ง ชิ้นงาน 1 ชิ้น

Dashbord ข้อมูลสำหรือนำเสนอ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สร้าง Dashbord เสนอข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วยข้อมูลจากการผูกสูตร กราฟหรือไอคอนอื่นๆ ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน แก้ไขได้ 3 ครั้ง ชิ้นงาน 1 ชิ้น

ฟรีแลนซ์
Nick

พักงานบริษัท จบปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ ทำงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเขียนสูตร สร้างกราฟ จัดทำรูปแบบข้อมูล และทำ Dash bord ข้อมูลสำหรับการนำเสนอตามที่ต้องการได้

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน