รับทำแบบสอบถาม แบบฟอร์ม Google Form

รับสร้างแบบสอบถาม ทางออนไลน์ผ่าน Google form **กำหนดงานเสร็จภายใน 1-2 วันตามตกลง ** งานด่วนภายใน 24 ชั่วโมงเพิ่ม 100 บาท งานด่วนภายใน 6 ชั่วโมงเพิ่ม 200 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแบบสอบถาม แบบฟอร์ม Google Form

  • 1. • ลูกค้าส่งข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการให้ Freelance • Freelance สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม • สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า
  • 2. • ทางลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้ทุกแบบ เช่น หนึ่งตัวเลือก, หลายตัวเลือก, Drop down list, อัปโหลดไฟล์ เป็นต้น • ส่งแบบฟอร์มที่เสร็จแล้วให้ทางลูกค้าตรวจสอบ • ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ภายใน 2 วันหลังส่ง Final) • ส่งลิ้งงานในรูปแบบทั้ง URL และ QR CODE
แพ็กเกจ
**กำหนดงานเสร็จภายใน 1-2 วันตามตกลง **
ระยะเวลาในการทำงาน 48 วัน

• สำหรับการออกแบบสอบถาม ไม่เกิน 20 ข้อ • สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า • ทางลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้ทุกแบบ เช่น หนึ่งตัวเลือก, หลายตัวเลือก, Drop down list, อัปโหลดไฟล์ เป็นต้น • ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ภายใน 2 วันหลังส่ง Final) • ส่งลิ้งงานในรูปแบบทั้ง URL และ QR CODE

งานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 24 วัน

งานด่วนภายใน 24 ชั่วโมงเพิ่ม 100 บาท • สำหรับการออกแบบสอบถาม ไม่เกิน 20 ข้อ • สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า • ทางลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้ทุกแบบ เช่น หนึ่งตัวเลือก, หลายตัวเลือก, Drop down list, อัปโหลดไฟล์ เป็นต้น • ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ภายใน 2 วันหลังส่ง Final) • ส่งลิ้งงานในรูปแบบทั้ง URL และ QR CODE

งานด่วนภายใน 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

งานด่วนภายใน 6 ชั่วโมงเพิ่ม 200 บาท (ส่งงานไม่เกิน 18.00 น. ส่งงานเฉพาะดราฟแรก / แก้ไขจะเป็นวันถัดไป) สำหรับการออกแบบสอบถาม ไม่เกิน 20 ข้อ • สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า • ทางลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้ทุกแบบ เช่น หนึ่งตัวเลือก, หลายตัวเลือก, Drop down list, อัปโหลดไฟล์ เป็นต้น • ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ภายใน 2 วันหลังส่ง Final) • ส่งลิ้งงานในรูปแบบทั้ง URL และ QR CODE

ฟรีแลนซ์
Duangkamol

ปัจจุบันทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบข้อมูล แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการออกแบบ artwork ประกอบได้ นอกจากนี้ยังรับปรึกษาและออกแบบกิจกรรมภายในองค์กร การสรรหาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรอบรม

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน