รับทำโปรเจค IoT

รับเขียนโค้ด Arduino ESP8266 NodeMCU ระบบควบคุมทั้ง IoT ควบคุมออฟไลน์และออนไลน์ - มีอุปกรณ์แล้ว ก็สามารถให้เขียนโค้ดให้ได้ (หรือไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถ จัดซื้อและเขียนให้ได้) - โปรเจคเล็กๆ ใช้เองที่บ้าน - โปรเจคควบคุมอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขต่างๆ - โปรเจค IoT ด้วย web dashboard หรือแบบ ตั้งเวลา - โปรเจค เก็บข้อมูลเซนเซอร์ต่างๆ Data logger

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำโปรเจค IoT

  • 1. คุยภาพรวมงานที่ต้องการ
  • 2. สรุปขอบเขตงาน เสนอราคา และระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
ระบบขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ตัวโค้ดใช้งานทั้งหมดและอุปกรณ์บอร์ดเซนเซอร์(กรณีซื้อจากผู้รับจ้างด้วย)

ระบบขนาดใหญ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ตัวโค้ดใช้งานทั้งหมดและอุปกรณ์บอร์ดเซนเซอร์(กรณีซื้อจากผู้รับจ้างด้วย)

ฟรีแลนซ์
watchara

รับทำโปรเจค Microcontroller Arduino ESP8266 NodeMCU ระบบควบคุมทั้ง IoT ควบคุมออฟไลน์และออนไลน์ รับทำโปรเจค Windows App vb.net,vb6 รับทำโปรเจค Web App โดยใช้ node js,html,express

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน