พิสูจน์อักษร,วิจารณ์ เรื่องสั้น,นิยาย,บทความ (ไทย)

5
ขายได้ 2 ครั้ง

1. ผู้จ้างส่งรายละเอียดต้นฉบับที่ต้องการพิสูจน์อักษรมาให้ผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและกำหนดระยะเวลาส่งมอบ โดยรายละเอียดต้นฉบับได้แก่ - ชนิดของชิ้นงาน (นิยาย/เรื่องสั้น/บทความ ฯลฯ) - จำนวนหน้าของชิ้นงาน - ขนาดและชนิดของตัวอักษรที่ใช้ในชิ้นงานนั้นๆ - ชนิดการว่าจ้าง (พิสูจน์อักษร / พิสูจน์อักษร+วิจารณ์เพิ่มเติม ฯลฯ) 2. ผู้รับจ้างเสนอราคาและกำหนดส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 3. ตกลงราคาและกำหนดส่งมอบ 4. ดำเนินงานพิสูจน์อักษร 5. ส่งมอบงานภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ 6. ผู้ว่าจ้างตรวจรับงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 250 บาท ต่อ 40 หน้า A4 (ฟ้อนต์มาตรฐาน ไซส์ 14-16) ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน โดยผู้ว่าจ้างสามารถต่อรองราคาได้ - สำหรับนิยาย / เรื่องสั้น สามารถให้คำวิจารณ์ในด้านของภาษาและพล็อตได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นกับปริมาณหน้าของชิ้นงาน - สามารถว่าจ้างเพื่อวิจารณ์ชิ้นงานเพียงอย่างเดียวได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร,วิจารณ์ เรื่องสั้น,นิยาย,บทความ (ไทย)

  • 1. ผู้จ้างส่งรายละเอียดให้ผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและกำหนดระยะเวลาส่งมอบ
  • 2. ดำเนินงานที่ได้รับจ้าง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
วิจารณ์งานเขียน (นิยาย)
พิสูจน์อักษร
พิสูจน์อักษร+วิจารณ์เพิ่มเติม
ให้คำวิจารณ์ในด้านของภาษาและพล็อตเรื่อง ไปจนถึงวิธีการดำเนินเรื่องอย่างสุภาพ
ตรวจทานความถูกต้องของการสะกดคำ การเรียบเรียงคำ การเปรียบเปรย ข้อมูลที่ปรากฏเท่าที่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลที่อาจไม่ตรงกันระหว่างตอนต้นกับตอนปลายของงานเขียนชิ้นนั้นๆ ไปจนถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน คำทับศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏ จำนวนหน้านับจาก Font Cordia New 14 pts สามารถเร่งงานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตรวจทานความถูกต้องของการสะกดคำ การเรียบเรียงคำ การเปรียบเปรย ข้อมูลที่ปรากฏเท่าที่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลที่อาจไม่ตรงกันระหว่างตอนต้นกับตอนปลายของงานเขียนชิ้นนั้นๆ ไปจนถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน คำทับศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏ และการให้คำวิจารณ์ในด้านของภาษาและพล็อตเรื่อง ไปจนถึงวิธีการดำเนินเรื่องอย่างสุภาพ จำนวนหน้านับจาก Font Cordia New 14 pts สามารถเร่งงานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนหน้า
30 หน้า
30 หน้า
30 หน้า
วิจารณ์งานเขียน
-
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
-
ตรวจแก้ไวยากรณ์
-
ราคา
฿ 250
฿ 350
฿ 500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!