รับงานรีวิวของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการและผลิตภัณฑ์เด็ก จากผู้ใช้จริง

รับงานรีวิวของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ สินค้าเกี่ยวกับเด็ก จากผู้ใช้จริง (ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 3-10 ปี, เด็กอายุ 3-10 ปี) รีวิวของเล่นเสนอเป็นคลิป VDO และรูปภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ขั้นตอนการทำงาน 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการให้รีวิว (ชื่อของเล่น, แบรนด์ของเล่น, เงื่อนไขการใช้สินค้า, ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ, Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว, สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน, เว็บไซต์ของผู้จำหน่าย, ช่องทางการจัดจำหน่าย, รูปภาพของสินค้าที่ต้องการให้ใส่ประกอบการรีวิว (ถ้ามี)) 2. ทางเราทำการคัดเลือกนักรีวิวให้ 3. ลูกค้าจัดส่งของเล่นไปตามที่อยู่ของนักรีวิวที่ทางเราจะแจ้งให้ เมื่อตกลงรับงานรีวิว 4. ลูกค้ากำหนดระยะเวลาในการรีวิว (ระยะเวลาประมาณ10วัน นับจากวันที่นักรีวิวได้รับของเล่น) 5. นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง *แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานรีวิวของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการและผลิตภัณฑ์เด็ก จากผู้ใช้จริง

  • 1. ส่งผลิตภัณฑ์ให้นักรีวิว
  • 2. นักรีวิวส่งผลงานรีวิวให้
แพ็กเกจ
1 รีวิว (คลิปวิดีโอและรูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

*แก้ไขงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สิ่งที่จะส่งมอบ : คลิปรีวิวและช่องทางโปรโมทของนักรีวิว นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง ประสบการณ์ทำงาน - รีวิวของเล่น Creative Tools ให้กับ บริษัท เพลินทอย จำกัด - รีวิวอาหารเสริมสำหรับเด็กให้กับ mamarine kid - รีวิวร้านของเล่น Super Toy - รีวิวของเล่นSupermarket Set - รีวิวอาหารเสริมโอพลัส

3 รีวิว (คลิปวิดีโอและรูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

*แก้ไขงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สิ่งที่จะส่งมอบ : คลิปรีวิวและช่องทางโปรโมทของนักรีวิว นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง ประสบการณ์ทำงาน - รีวิวของเล่น Creative Tools ให้กับ บริษัท เพลินทอย จำกัด - รีวิวอาหารเสริมสำหรับเด็กให้กับ mamarine kid - รีวิวร้านของเล่น Super Toy - รีวิวของเล่นSupermarket Set - รีวิวอาหารเสริมโอพลัส

1 รีวิว (เขียนบล๊อกและรูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

*แก้ไขงานได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สิ่งที่จะส่งมอบ : เขียนบล๊อกและช่องทางโปรโมทของนักรีวิว นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง ประสบการณ์ทำงาน - รีวิวของเล่น Creative Tools ให้กับ บริษัท เพลินทอย จำกัด - รีวิวอาหารเสริมสำหรับเด็กให้กับ mamarine kid - รีวิวร้านของเล่น Super Toy - รีวิวของเล่นSupermarket Set - รีวิวอาหารเสริมโอพลัส

ฟรีแลนซ์
จุรารัตน์

จบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ เอกประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความสามารถ : - ออกแบบของเล่น สื่อการเรียนการสอนและผลิตภัณฑ์เด็กทุกชนิด - รับงานรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กโดยผู้ใช้จริง ทำไมต้องจ้างเรา-เรามีคนที่รีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กจากผู้ใช้จริงที่หลากหลาย

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน