Business Analysis and Planing

รับทำ Business Plan ทุกรูปแบบ > SWOT - TOWS > CANVAS Model > Five Force Model > CANVAS Model > PESTEL Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Business Analysis and Planing

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ส่งแบบร่างเค้าโครงรูปแบบงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-ข้อมูลและการวิเคราะห์ Model ธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า จากอดีต ผจก.พัฒนาธุรกิจ SME ของธนาคาร -แผนธุรกิจที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า -Power Points หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ -ติดตามผล และปรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ไม่จำกัดครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด -รับประกันผลงาน ไม่พอใจยินดีไม่รับเงิน

ฟรีแลนซ์
Danita

สวัสดีค่ะ ชื่อ ดนิตา เตชะสกุลศิริ (หมิง) การศึกษา:คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและธุรกิจ เอกการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ รับงานเขียนแผนธุรกิจ,Business Model ,Feasibility Study, Financial Model etc. และที่ปรึกษาการทำ FB Page ,Online Marketing etc.

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน