ให้คำปรึกษา, เขียนสโลแกนสินค้า และคำเพื่อการโฆษณา

ให้คำปรึกษาพร้อมรับคิดคำเพื่อเป็นสโลแกนของสินค้าของลูกค้า หรือเป็นคำเพื่อประกอบการโฆษณาสั้นๆ กระชับบอกความเป็นตัวตนของสินค้า หรือบริการของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าแจ้งเมื่อจ้างงาน - ประเภทของสินค้า หรือบริการ - ชื่อสินค้า จุดแข็ง หรือจุดขายหลักๆ - กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แก้งานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง หรืออยู่ภายในระยะเวลาจ้างงาน การส่งงาน - ส่งเป็นไฟล์นำเสนองาน (Powerpoint) มีทางเลือกงานละ 3 แบบ - สโลแกน หรือคำโฆษณาพร้อมแนวทางการนำไปใช้กับการโฆษณา

ฟรีแลนซ์
Kittisak

เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด มีประสบการณ์ตรงจากบริษํทโฆษณาชั้นนำของไทย เป็น 1 ในคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลผู้ประกอบ SME การยอดเยี่ยมแห่งปีจากภาครัฐ ผู้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ส่งเข้าประกวดรางวัลการจัดการยอดเยี่ยมของหน่วยงานระดับประเทศ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดกับบริษัทข้ามชาติ

06/2016
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
170 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน