รับ เขียน Caption เขียน Content เพื่อโฆษณาในสื่อ Facebook, IG, LINE

1. เขียน Caption คือการเขียนข้อความดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดโปรโมชั่น หรือเนื้อหาที่สินค้าต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2. การเขียน Content คือการเขียนเนื้อหาที่ประกอบกับภาพเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เกิดความน่าสนใจ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับ เขียน Caption เขียน Content เพื่อโฆษณาในสื่อ Facebook, IG, LINE
  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้า ประเภทงานที่ต้องการ
  • 2. แจ้งประเมินราคา และลูกค้าชำระเงินเข้าสู่ระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. Content ข้อความล้วน(ลูกค้าหารูปเอง หรือมีรูปอยู่แล้ว) Content ละ 490 บาท กรณีเหมา 10 Content ราคา 4,500 บาท (450 บาท/ชิ้น) 2. Content ภาพและข้อความ ชิ้นละ 1,900 บาท กรณีเหมา 10 Content ราคา 16,000 บาท (1,600 บาท/ชิ้น) 3. เขียน Caption ชิ้นละ 490 บาท กรณีเหมา 10 Caption ราคา 4,500 บาท (450 บาท/ชิ้น)

ฟรีแลนซ์
Kittisak
Kittisak

เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด และงานโฆษณา มีประสบการณ์ตรงจากบริษํทโฆษณาชั้นนำของไทย เป็น 1 ในคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลผู้ประกอบ SME การยอดเยี่ยมแห่งปีจากภาครัฐ ผู้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ส่งเข้าประกวดรางวัลการจัดการยอดเยี่ยมของหน่วยงานระดับประเทศ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดกับบริษัทข้ามชาติ

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน