วางแผนสื่อสารการตลาด

วางแผนการสื่อสารการตลาด (Communication Plan) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) ขั้นตอนการทำงาน - นัดรับบรีฟ เพื่อคุยรายละเอียด - ทำแผนแรกเสนอภายใน 10 วัน - Comment และแก้ไขในวันที่ 11-20 (ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง) - ส่งงานเป็นแผนการสื่อสารการตลาดพร้อม ประมาณการงบประมาณที่ใช้ ***บริการเป็นการวางแผนการสื่อสารการตลาด จะไม่ได้ทำการซื้อสื่อหรือติดต่อช่องทางให้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถซื้อสื่อโฆษณาได้ตาม Media Plan สุดท้ายที่เสนอ และสรุปงานกันเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการทำงานมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายจะเป็นการเก็บ 12% จากยอดซื้อสื่อ เช่นหากมีค่าซื้อสื่อ 100 บาท จะมีค่าบริการซื้อสื่อ 12 บาท

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- ส่งเสนองานเป็นไฟล์ Powerpoint เพื่อให้เห็นแผนการสื่อสาร - การแก้ไขงานไม่เกิน 3 ครั้ง หรือไม่เกินระยะเวลาสัญญา - ส่งงานสุดท้ายเป็น Media Plan ไฟล์ Excel พร้อมประเมินงบประมาณในการใช้เพื่อการสื่อสาร และขั้นตอนในการใช้งานสื่อที่ได้นำเสนอไป

ฟรีแลนซ์
Kittisak

เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด มีประสบการณ์ตรงจากบริษํทโฆษณาชั้นนำของไทย เป็น 1 ในคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลผู้ประกอบ SME การยอดเยี่ยมแห่งปีจากภาครัฐ ผู้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ส่งเข้าประกวดรางวัลการจัดการยอดเยี่ยมของหน่วยงานระดับประเทศ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดกับบริษัทข้ามชาติ

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน