Partnering with your Coach - มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวัน

5
ขายได้ 1 ครั้ง

กระบวนการโค้ชจะช่วยให้ท่านไม่เสียเวลา อยู่กับความเครียด ความลังเลสงสัย นิ่งเฉย หมดพลัง เปรียบเทียบโค้ช ได้เหมือนกระจกเงา ใส เพียงทำหน้าที่สะท้อนให้ท่านได้เห็นตัวท่านเองอย่างชัดเจนขึ้น ไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์ชีวิต และชำนาญในสิ่งที่เราทำอยู่ขนาดไหนก็ตาม ในการเดินทางย่อมมีบ้างที่มีความท้าทาย มีอุปสรรค ที่อาจต้องใช้กำลัง พลังใจ หรือเวลาอย่างมาก เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นั้นๆ เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพียงลำพัง โค้ช จะช่วยให้ท่านได้ถอยห่างออกมา เพื่อมองสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในมุมที่ต่างออกไป และทำงานกับตัวเอง ได้ชัดเจน อย่างมีเป้าหมาย และมีโฟกัสมากขึ้น กระบวนการโค้ชเป็นกระบวนการพูดคุย ชวนคิด ชวนค้นคว้า ชวนมองสถานการณ์ในมุมต่างๆ จากการฟัง พูดคุย ถามคำถาม โดยไม่มีการตัดสิน หรือให้คำแนะนำใดๆ ซี่งกระตุ้นความสร้างสรรค์ บันดาลใจให้ท่านในการค้นหาทางออก ค้นหาคำตอบ ได้กับ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และชีวิตส่วนตัว ด้วยศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวท่านเอง **การคุยกันยึดมั่นตามคุณค่าหลักของสมาพันธ์โค้ชสากล คือ การทำงานร่วมกัน ความมืออาชีพ ความเป็นส่วนตัว ความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความเสมอภาค และ ความมีมนุษยธรรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Partnering with your Coach - มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวัน

  • 1. นัดวันเวลาที่เหมาะสมก่อนตกลงรับงาน
  • 2. ชำระเงินให้กับทาง Fastwork
แพ็กเกจ
คุยทางไกล Personal Coaching 1 ครั้ง ใช้เวลา 45-60 นาที฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Personal Coaching คุยทางไกลเป็นเวลา 45-60 นาที ในหัวข้อที่ลูกค้าอยากพูดคุย เพื่อแก้ปัญหา เพื่อหาทางออก ตามหลักการและจรรยาบรรณการโค้ช ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ - การพูดคุยที่อาศัยความร่วมมือกัน อยู่ในขอบเขตุ เพื่อเป้าหมายในการให้ลูกค้าได้บรรลุผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ ผ่านกระบวนการโค้ชกระตุ้นในเกิดความคิด มีความสร้างสรรค์ บันดาลใจให้ผู้รับการโค้ชใช้ศักยภาพอย่างสูงสุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คุยทางไกล Personal Coaching 60 นาที 1 ครั้ง+Success Profile checking Tool+การวิเคราะห์แปลผลกราฟโปรไฟล์ความสำเร็จเฉพาะบุคคล฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประเมิณโปรไฟล์ความสำเร็จส่วนตัวของท่าน - คุยทางไกลเป็นเวลา 1 ชม. (ท่านจะได้รับการแปลผลกราฟ success profile 17 ด้าน+รับการโค้ช ในหัวข้อที่ลูกค้าอยากพูดคุย หรือ อยากแก้ปัญหา อยากหาทางออก - Follow up call 1 ครั้ง (15 นาที)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คุยทางไกล Personal Coaching 60 นาที 3 ครั้ง + (Success Profile checking Tool+การวิเคราะห์แปลผลกราฟโปรไฟล์ความสำเร็จเฉพาะบุคคล 2 รอบ)฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประเมิณโปรไฟล์ความสำเร็จส่วนตัวของท่าน และ ได้รับการแปลผลกราฟ success profile 17 ด้านในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 - คุยทางไกลเป็นเวลา 1 ชม. จำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยลูกค้าสามารถเลือกรับการโค้ช ในหัวข้อที่ลูกค้าอยากพูดคุย หรือ อยากแก้ปัญหา อยากหาทางออก ในเรื่องเดิมเพื่อติดตามความคืบหน้า หรือเปลี่ยนหัวข้อใหม่ได้ตามต้องการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!