รับงานพิสูจน์อักษรภาษาไทยต่าง ๆ เช่น บทความ วิจัย และอื่น ๆ

รับงานพิสูจน์อักษร เพื่อความถูกต้องตามหลักภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย การเขียนที่ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน จะทำให้งานเขียนนั้นมีความน่าเชื่อถือ น่าอ่านมากยิ่งขึ้น *** รับงานหลากหลายประเภท *** - บทความทั่วไป - บทความทางวิชาการ - งานวิจัยทางการศึกษา - อื่น ๆ สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้เลยครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานพิสูจน์อักษรภาษาไทยต่าง ๆ เช่น บทความ วิจัย และอื่น ๆ

  • 1. รับเนื้อหามาประเมินงาน ดูความ ยาก-ง่าย ของงาน
  • 2. ประเมินราคาจากผู้ให้บริการแล้วเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความทั่วไป บทความวิชาการ หรืองานอื่น ๆ ขนาดสั้น ในราคาเริ่มต้น 300 บาท ความยาวเนื้อหา 10-15 หน้า งานที่มีเนื้อหา และจำนวนหน้าที่มากขึ้น เช่น งานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการขนาดยาว และอื่น ๆ โดยผู้ให้บริการ จะทำการปรับรูปประโยคให้สมบูรณ์ เกลาภาษาที่ใช้ แก้ไขคำผิดให้ถูกต้องตามหลักภาษา โดยคิดค่าบริการจากการประเมินความยากง่าย และตกลงราคากันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้รับบริการ ประเภทไฟล์ : doc, docx, pdf ระยะเวลา : ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Chanaphat

รับงานพิสูจน์อักษรงานภาษาไทยต่าง ๆ เช่น งานเขียนทั่วไป บทความวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ จบการศึกษา : ปริญญาตรี ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผลงานการทำวิจัย : จำนวน 3 เรื่อง (การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย)

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน