จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Company/Partnership Registration)

0

--- ข้อมูลฟรีเเลนซ์ --- จบการศึกษาจากคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี 9 ปี ปัจจุบันรับงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี จดทะเบียนต่างๆของนิติบุคคล --- ปรึกษาฟรี !! --- บริการของเราแบ่งเป็น : 1. จดทะเบียนบริษัท - จำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นอยู่เพียงเท่าจำนวนเงินทุนจดทะเบียน - ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 3 คน - ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - จำกัดความรับผิดของหุ้นส่วนทั่วไป ยกเว้นหุ้นส่วนผู้จัดการ - หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน - ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท Graduated from the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. 9 years of experience in auditing and accounting. --- Free consultation ! --- My services are divided into : 1. Company registration - Liability of shareholders is limited to the amount of registered capital. - Minimum 3 founders - Registered capital not exceeding 1 million baht. 2. Partnership registration - Liability is limited for General Partners, but not limited for managing partners. - at least 2 partners - Registered capital not exceeding 1 million baht.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Company/Partnership Registration)

  • 1. ตกลงราคาและจ่ายเงินผ่านทาง Fastwork
  • 2. ลูกค้าแจ้งชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ต้องการใช้ เพื่อสามารถนำไปจองชื่อก่อน
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท฿ 6,800
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- หนังสือรับรองบริษัทจำกัด (เอกสารรับรองการเป็นบริษัท) - หนังสือบริคณห์สนธิ - บอจ 1 - 5 - ใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - User/Pw เข้าระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รับคำปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมายบริษัท - รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว - Company certificate - Memorandum - BOJ1-BOJ5 - Receipt for fee pays to Department of Business development - User and Password on DBD website. - Advisory services for Tax law, and Accounting services - All expenses included


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท฿ 3,200
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด (เอกสารรับรองการเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด) - ใบเสร็จรับเงินค่าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - User/Pw เข้าระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รับคำปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมายของห้างหุ้นส่วน - รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว - Partnership certificate - Receipt for fee pays to Department of Business development - User and Password on DBD website. - Advisory services for Tax law, and Accounting services - All expenses included


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!