รับทำงานโปรแกรม Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ)

ขายได้ 11 ครั้ง
4.9

รับทำงานโปรแกรม Microsoft Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ) 1.งานทั่วไป - ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, 2. งานสร้างสูตรคำนวณ - การคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น โดยใช้ Pivot Table - การเพิ่ม หรือ เชื่อมข้อมูลระหว่าง Sheet โดยใช้ Vlookup - การคำนวณทางคณิตศาตร์ หรือ ค่าทางสถิติ เบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ผลรวม จำนวน 3. งานพิเศษ อื่น ๆ เช่น การนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบ Infographic แบบง่าย การตกแต่งกราฟสำหรับการนำเสนอผลงาน *หมายเหตุ ยกเว้นการเขียนโปรแกรมแบบ VBA ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ตามชนิด ปริมาณ และความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำงานโปรแกรม Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ)

  • 1. ติดต่อรับข้อมูลจากผู้จ้างงาน สอบถามรายละเอียดและความต้องการในการทำผลงาน
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงานจากผู้จ้าง เช่น ระยะเวลาในการทำชิ้นงาน หากเร่งด่วนและมีงานก่อนหน้า จะทำการแจ้ง เพื่อไม่ให้ผู้ว่าจ้างเสียเวลา

แพ็กเกจ ราคา รับทำงานโปรแกรม Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ)

แพ็กเกจ

งานด่วน

งานทั่วไป

งานวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ 1-5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณไม่เกิน 5 สูตร ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF
สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ มากกว่า 5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณมากกว่า 5 สูตร จัดการข้อมูลใน Sheet เช่น Sorting, Filter, ลบข้อมูลซ้ำ, Text to column และอื่น ๆ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF
สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ มากกว่า 5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณมากกว่า 5 สูตร การวิเคราะห์/การแสดงผลข้อมูลจากฟังก์ชั่น Pivot Table กรอกข้อมูล/เชื่อมข้อมูลข้าม Sheet โดยใช้ Vlookup จัดการข้อมูลใน Sheet เช่น Sorting, Filter, ลบข้อมูลซ้ำ, Text to column และอื่น ๆ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
1 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
ราคา
฿250
฿500
฿750
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!