รับทำงานโปรแกรม Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ)

รับทำงานโปรแกรม Microsoft Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ) 1.งานทั่วไป - ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, 2. งานสร้างสูตรคำนวณ - การคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น โดยใช้ Pivot Table - การเพิ่ม หรือ เชื่อมข้อมูลระหว่าง Sheet โดยใช้ Vlookup - การคำนวณทางคณิตศาตร์ หรือ ค่าทางสถิติ เบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ผลรวม จำนวน 3. งานพิเศษ อื่น ๆ เช่น การนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบ Infographic แบบง่าย การตกแต่งกราฟสำหรับการนำเสนอผลงาน *หมายเหตุ ยกเว้นการเขียนโปรแกรมแบบ VBA ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-3 วัน ตามชนิด ปริมาณ และความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานโปรแกรม Excel (ตารางข้อมูล/สร้างสูตร/คีย์ข้อมูล/สูตรคำนวณ)

  • 1. ติดต่อรับข้อมูลจากผู้จ้างงาน สอบถามรายละเอียดและความต้องการในการทำผลงาน
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงานจากผู้จ้าง เช่น ระยะเวลาในการทำชิ้นงาน หากเร่งด่วนและมีงานก่อนหน้า จะทำการแจ้ง เพื่อไม่ให้ผู้ว่าจ้างเสียเวลา
แพ็กเกจ
งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ 1-5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณไม่เกิน 5 สูตร ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF

งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ มากกว่า 5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณมากกว่า 5 สูตร จัดการข้อมูลใน Sheet เช่น Sorting, Filter, ลบข้อมูลซ้ำ, Text to column และอื่น ๆ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF

งานวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ มากกว่า 5 กราฟต่อตาราง สร้างสูตรการคำนวณมากกว่า 5 สูตร การวิเคราะห์/การแสดงผลข้อมูลจากฟังก์ชั่น Pivot Table กรอกข้อมูล/เชื่อมข้อมูลข้าม Sheet โดยใช้ Vlookup จัดการข้อมูลใน Sheet เช่น Sorting, Filter, ลบข้อมูลซ้ำ, Text to column และอื่น ๆ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน แก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ในรูปแบบ Excel (ติดสูตร/ไม่ติดสูตร) หรือ PDF

ฟรีแลนซ์
จุฑาวุฒิ

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ความถนัดในสายอาชีพคือสามารถติดต่อประสานงาน จัดทำรายงาน จัดการข้อมูล สรุปข้อมูล Presentation และสามารถออกแบบ Poster และ Infographic ชุดข้อมูล ที่ต้องการเผยแผร่ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน