สัญญาธุรกิจ (TH-ENG)

0.0

ร่าง, รีวิวสัญญา, ให้ความเห็น legal negotiation กับคู่สัญญา, ความเสี่ยงของสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมข้อสัญญามาตรฐานที่ควรมีประเภทของสัญญาเช่น สัญญาซื้อขาย, จ้างทำของ, จ้างแรงงาน, และสัญญาอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยสามารถจัดทำได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะคอยดูแลงานลูกค้าจนจบกระบวนการลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สัญญาธุรกิจ (TH-ENG)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเหตุผลที่ต้องการร่างสัญญาธุรกิจ
  • 2. ส่ง First draft ให้ลูกค้า ภายใน 3-5 วัน
แพ็กเกจ
Agreement฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ไฟล์งานแบบ PDF ฉบับ พร้อม พิมพ์เพื่อทำการลงนาม 2. ตรวจสอบข้อมูลเเละการลงนามของคู่สัญญาอีกฝ่าย 3. ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้านสัญญา (หากมี) 4. จัดทำเอกสารแนบสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Chutawut
Chutawut

A Legal Officer skilled at reviewing agreements correspondence and legal documents, instruments, or other material; identifying important issues, similarities, and inconsistencies, etc.

A Legal Officer skilled at reviewing agreements correspondence and legal documents, instruments, or other material; identifying important issues, similarities, and inconsistencies, etc.

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!