ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการ

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการแก่ทาง สำนักงาน กสทช. ขยายไปสู่องค์กรต่างๆ อาทิเช่น ขึ้นทะเบียน GPS Tracking สังกัดกรมขนส่งทางบก , การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการขอมาตรฐาน มอก. สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ทั้งนี้บริษัทยังมีการให้บริการดำเนินการ กับการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามาใช้บริการให้มากที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินการธุรกิจเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศเช่นกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการ

  • 1. ติดต่อสอบถามว่าต้องการทำอะไร ติดปัญหาตรงไหน
  • 2. เมื่อรู้เเล้วว่าลูกค้าต้องทำอะไร จากนั้นลงรายละเอียดของานนั้นๆ
แพ็กเกจ
ใบอนุญาตต่างๆจากทาง กสทช. แยกราคาตามรายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 ใบค้า (ต่อปี) 2 รหัส 4 ตัว 3 ใบอนุญาตนำเข้า (ต่อรุ่น) 4 ใบอนุญาตนำออก(ต่อรุ่น) 5 ใบอนุญาตอื่นๆ (ต่อรุ่น) 6 ซื้อสติ๊กเกอร์ (ต่อครั้ง) 7 แจ้งบัญชีแสดงรายการ (ต่อเรื่อง) 8 ยื่นจดหมายต่างๆ(ต่อเรื่อง) *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ

การขอจดทะเบียนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่อตราอักษร/ต่อรุ่น แบบมี Test report
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.การขอจดทะเบียนอุปกรณ์ ประเภท ก.(กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) 2.การขอจดทะเบียนอุปกรณ์ ประเภท ข.(กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) 3.การขอแบบรับรองตนเอง Sdoc (กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ

เขียนแผนประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่1
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่1 *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ

ฟรีแลนซ์
nipawan

เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามาใช้บริการให้มากที่สุด

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน