ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการ

0

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการแก่ทาง สำนักงาน กสทช. ขยายไปสู่องค์กรต่างๆ อาทิเช่น ขึ้นทะเบียน GPS Tracking สังกัดกรมขนส่งทางบก , การขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการขอมาตรฐาน มอก. สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ทั้งนี้บริษัทยังมีการให้บริการดำเนินการ กับการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามาใช้บริการให้มากที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินการธุรกิจเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศเช่นกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในประเทศที่ต้องการดำเนินการเอกสารทางราชการ

  • 1. ติดต่อสอบถามว่าต้องการทำอะไร ติดปัญหาตรงไหน
  • 2. เมื่อรู้เเล้วว่าลูกค้าต้องทำอะไร จากนั้นลงรายละเอียดของานนั้นๆ
แพ็กเกจ
ใบอนุญาตต่างๆจากทาง กสทช. แยกราคาตามรายการ฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 ใบค้า (ต่อปี) 2 รหัส 4 ตัว 3 ใบอนุญาตนำเข้า (ต่อรุ่น) 4 ใบอนุญาตนำออก(ต่อรุ่น) 5 ใบอนุญาตอื่นๆ (ต่อรุ่น) 6 ซื้อสติ๊กเกอร์ (ต่อครั้ง) 7 แจ้งบัญชีแสดงรายการ (ต่อเรื่อง) 8 ยื่นจดหมายต่างๆ(ต่อเรื่อง) *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
การขอจดทะเบียนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่อตราอักษร/ต่อรุ่น แบบมี Test report฿ 25,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.การขอจดทะเบียนอุปกรณ์ ประเภท ก.(กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) 2.การขอจดทะเบียนอุปกรณ์ ประเภท ข.(กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) 3.การขอแบบรับรองตนเอง Sdoc (กรณีมี Paper หรือมี Test Report)(ต่อรุ่น) *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เขียนแผนประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่1฿ 41,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่1 *ราคาไม่รวมใบเสร็จจากทางราชการ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!