จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ร่างสัญญาทุกประเภท,ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม,ปรึกษากฎหมาย

5.0
ขายได้ 5 ครั้ง

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร รับจดอย.(เครื่องมือแพทย์,เครื่องสำอาง) รับจดฆพ.(โฆษณาเครื่องมือแพทย์,เครื่องสำอาง) ร่างสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า,สัญญากู้ยืม,สัญญาซื้อขาย,สัญญาว่าจ้าง เป็นต้น ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จัดทำพินัยกรรม ปรึกษากฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ร่างสัญญาทุกประเภท,ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม,ปรึกษากฎหมาย

  • 1. ติดต่อสอบถาม
  • 2. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
แพ็กเกจ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ -หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ -สิทธิบัตรการประดิษฐ์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,อนุสิทธิบัตร


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สัญญาทุกประเภท฿ 550
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์สัญญา PDF


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ปิยะพร
ปิยะพร

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ร่างสัญญา ปรึกษากฎหมาย

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ร่างสัญญา ปรึกษากฎหมาย

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
5 ครั้ง
จ้างซ้ำ
2 ครั้ง
ตอบกลับ
2 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!