รับพิมพ์เอกสารภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

รับพิมพ์เอกสาร บทความ รายงาน เรียงความภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ไฟล์ .docx .pdf .xlxs -ภาษาไทย 13บาท/1แผ่น <A4> -ภาษาอังกฤษ 11บาท/1แผ่น <A4> ต้นฉบับเป็นลายมือ -ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 15บาท/1แผ่น <A4> เราขอเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการด้านเอกสารของคุณ ^___^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสารภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

  • 1. 1.ลูกค้าส่งต้นฉบับ พร้อมแจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. 2.ประเมินงาน,ระยะเวลาส่งงานและเสนอราคาให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
เหมา 25 หน้า <A4>
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เอกสาร บทความ รายงาน เรียงความภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ไฟล์ .docx .pdf .xlxs -ภาษาไทย 300บาท -ภาษาอังกฤษ 250บาท *แก้ไขฟรี 1 ครั้ง โดยรูปแบบจะต้องไม่แตกจากรายละเอียดตอนขอใบเสนอราคาอย่างสิ้นเชิง

ฟรีแลนซ์
Chotinan

-วิศวกรและพนักงานออฟพิศที่คลุกคลีกับเอกสารทั้งในรูปแบบออฟฟิศและเชิงวิศกรรม -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, ปริญญาโทบริหารธุรกิจ -สามารถพิมพ์สัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในระดับเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจการใช้โปรแกรม MsOffice เป็นอย่างดี

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน