รับพิมพ์รายงาน งานนำเสนอ การบ้านทุกวิชา

รับพิมพ์รายงาน งานนำเสนอสื่อการเรียนการสอน การบ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น หากจ้างหลายงานมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ รับพิมพ์งานผ่านทาง Word, PowerPoint, Excel, Canva

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์รายงาน งานนำเสนอ การบ้านทุกวิชา

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน กำหนดการส่ง (หากงานด่วนโปรดแจ้ง)
  • 2. ฟรีแลนซ์จะส่งความคืบหน้างานเป็นระยะๆ
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารรายงาน จากไฟล์เอกสารต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ หน้าละ 10 บาท (ไม่นับรวมราคาหน้าปกและบรรณานุกรม) ระยะเวลาการทำงาน - ไม่เกิน 30 หน้า 3 - 7 วัน - 30 หน้าขึ้นไป 7 - 30 วัน - หรือเวลาตามที่ตกลงกันไว้

พิมพ์เอกสารรายงาน จากไฟล์เอกสารต้นฉบับ (แบบด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ หน้าละ 15 บาท (ไม่นับรวมราคาหน้าปกและบรรณานุกรม) ระยะเวลาการทำงาน - ไม่เกิน 30 หน้า 1 - 2 วัน - 30 หน้าขึ้นไป 2 - 4 วัน - หรือเวลาตามที่ตกลงกันไว้

พิมพ์เอกสารรายงาน + งานนำเสนอ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ หน้าละ 10 บาท (ไม่นับรวมราคาหน้าปกและบรรณานุกรม) งานนำเสนอ หน้าสไลด์ 0-20 สไลด์คิด 500 บาท 21-30 สไลด์คิด 750 บาท 31-50 สไลด์คิด 1,250 บาท มากกว่า 50 สไลด์ คิดเพิ่มสไลด์ละ 20 ระยะเวลาการทำงาน - ไม่เกิน 30 หน้า 3 - 7 วัน - 30 หน้าขึ้นไป 7 - 30 วัน - หรือเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ระยะเวลาการทำงาน(แบบด่วน) - ไม่เกิน 30 หน้า 2 - 3 วัน - 30 หน้าขึ้นไป 3 - 5 วัน - หรือเวลาตามที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
ณัฎฐ์วลัญช์

รับพิมพ์งานรายงาน งานนำเสนอสื่อการสอน เรียงความ Mymap ทุกวิชา จำพวก Microsoft World , Powerpoint , Excel , Canva และอื่นๆ

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน