รับทำบัญชี /ปิดงบฯ / ยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

0.0

บริการประจำเดือน จัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือนต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี บริการประจำปี จัดทำงบการเงินประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ยื่นงบการเงิน และบอจ.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยื่นภาษีประจำปี (ภงด.51 และ ภงด.50)

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำบัญชี /ปิดงบฯ / ยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

  • 1. สอบถามรายละเอียดงาน เช่นประเภทธุรกิจ จำนวนรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอราคาค่าบริการตามความเหมาะสมของกิจการลูกค้า โดยอิงจากจำนวนรายการธุรกรรมต่อเดือน และความซับซ้อนของธุรกิจ

แพ็กเกจ ราคา รับทำบัญชี /ปิดงบฯ / ยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

PackN30

฿4,499
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ไม่เกิน 30 บิล* บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร บริการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่จะได้รับ:- 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

PackN50

฿5,499
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ไม่เกิน 50 บิล* บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร บริการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่จะได้รับ:- 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

PackN-Online Shop

฿7,499
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์* ให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร ยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สิ่งที่จะได้รับ 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) 4.โปรแกรม/ระบบการบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ *** ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!