รับทำบัญชี /ปิดงบฯ / ยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

บริการประจำเดือน จัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือนต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี บริการประจำปี จัดทำงบการเงินประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ยื่นงบการเงิน และบอจ.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยื่นภาษีประจำปี (ภงด.51 และ ภงด.50)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี /ปิดงบฯ / ยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

  • 1. สอบถามรายละเอียดงาน เช่นประเภทธุรกิจ จำนวนรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอราคาค่าบริการตามความเหมาะสมของกิจการลูกค้า โดยอิงจากจำนวนรายการธุรกรรมต่อเดือน และความซับซ้อนของธุรกิจ
แพ็กเกจ
PackN30
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ไม่เกิน 30 บิล* บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร บริการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่จะได้รับ:- 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***

PackN50
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ไม่เกิน 50 บิล* บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร บริการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่จะได้รับ:- 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***

PackN100
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*สำหรับรายการซื้อ-ขายต่อเดือน ไม่เกิน 100บิล* บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี (เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิจการ) บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน, ประจำปีต่อกรมสรรพากร บริการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือนต่อสำนักงานประกันสังคม ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่จะได้รับ:- 1.แบบแสดงรายการภาษี (PDF & Paper) 2.แบบประกันสังคม (PDF & Paper) 3.งบการเงินพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(PDF&Paper) *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจ้งประชุมประจำปีฯ***

ฟรีแลนซ์
Chorthip

- Possessed CPD - Over 7 years experienced in Accounting - Professional and punctual

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน