รับทำบัญชี ครบวงจร และบริการยื่น e-filing

1. คุยรายละเอียดพื้นฐานของธุรกิจ 2. ทำใบเสนอราคาค่าบริการที่ลูกค้าสนใจ 3. ลูกค้าอนุมัติตกลงจ้างงาน รายละเอียดการให้บริการ • วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับ • ยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้อง ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53 • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94) และสิ้นปี (ภงด.91, ภงด.90) • จัดทำข้อมูลเงินเดือน และนำส่งเงินประกันสังคม • จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละะเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) • นำส่งแบบสบช.3, บอจ.5 และยื่น E-filling • เมื่อเสร็จงาน นำส่งงบการเงินให้ทางอีเมลล์ หรือไลน์ • จัดเก็บเอกสารให้ลูกค้าฟรี เป็นระยะเวลา 5 ปี ** ต้องใช้ User&Password ในการยื่นภาษีและงบการเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ครบวงจร และบริการยื่น e-filing

  • 1. รับเอกสารจากลูกค้า
  • 2. บันทึกรายการบัญชี ยื่นแบบภาษี และประกันสังคม รายเดือน
แพ็กเกจ
จัดทำบัญชีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

▶ค่าบริการตามจำนวนเอกสารการค้าที่เกิดขึ้นต่อเดือน ไม่เกิน 10 รายการต่อเดือน 1,500บาท (ไม่รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน 3,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 60 รายการต่อเดือน 5,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน 8,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) เอกสารเพิ่มจากนี้ทุก 20 รายการ เพิ่ม 1,000บาท

ปิดงบการเงินประจำปี
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

▶ค่าสอบบัญชีคิดจากประมาณการรายได้ งบเปล่า 6,900บาท รายได้ไม่เกิน 2 ล้าน 8,000บาท รายได้ไม่เกิน 5 ล้าน 10,000บาท รายได้ไม่เกิน 10 ล้าน 15,000บาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน 30,000บาท รายได้เพิ่มจากนี้ทุก 5 ล้านบาท เพิ่ม 2,000บาท

รับยื่น e-filing
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บอจ.5

ฟรีแลนซ์
ChoMalee

เราคือผู้จัดทำบัญชี ที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชีและปิดงบการเงินแล้ว เรายังมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน