รับทำบัญชี เน้นให้คำปรึกษาที่ช่วยให้ประหยัดภาษีได้จริง (แถมโปรแกรมออกบิลขายให้ลูกค้าใช้งานฟรี)

5
ขายได้ 8 ครั้ง

1. คุยรายละเอียดพื้นฐานของธุรกิจ 2. ทำใบเสนอราคาค่าบริการที่ลูกค้าสนใจ 3. ลูกค้าอนุมัติตกลงจ้างงาน รายละเอียดการให้บริการ • วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับ • ยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้อง ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53 • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) • คำนวณ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94) และสิ้นปี (ภงด.91, ภงด.90) • จัดทำข้อมูลเงินเดือน และนำส่งเงินประกันสังคม • จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละะเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) • นำส่งแบบสบช.3, บอจ.5 และยื่น E-filling • เมื่อเสร็จงาน นำส่งงบการเงินให้ทางอีเมลล์ หรือไลน์ • จัดเก็บเอกสารให้ลูกค้าฟรี เป็นระยะเวลา 5 ปี ** ต้องใช้ User&Password ในการยื่นภาษีและงบการเงิน รายละเอียดอัตราค่าบริการอื่นเพิ่มเติม • จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 4,000 บาท • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท • จดทะเบียนเลิกกิจการ และเสร็จการชำระบัญชี 10,000 บาท • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 1,000 บาท • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี เน้นให้คำปรึกษาที่ช่วยให้ประหยัดภาษีได้จริง (แถมโปรแกรมออกบิลขายให้ลูกค้าใช้งานฟรี)

  • 1. รับเอกสารหรือเป็นไฟล์สแกนจากลูกค้า
  • 2. บันทึกรายการบัญชี ยื่นแบบภาษี และประกันสังคม รายเดือน
แพ็กเกจ
จัดทำบัญชีรายเดือน฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

▶ค่าบริการตามจำนวนเอกสารการค้าที่เกิดขึ้นต่อเดือน ไม่เกิน 10 รายการต่อเดือน 1,500บาท (ไม่รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน 3,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 60 รายการต่อเดือน 5,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน 8,000บาท (รวมยื่นประกันสังคม) เอกสารเพิ่มจากนี้ทุก 20 รายการ เพิ่ม 1,000บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ปิดงบการเงินประจำปี฿ 6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

▶ค่าสอบบัญชีคิดจากประมาณการรายได้ งบเปล่า 6,500บาท รายได้ไม่เกิน 3 ล้าน 8,000บาท รายได้ไม่เกิน 5 ล้าน 10,000บาท รายได้ไม่เกิน 10 ล้าน 12,000บาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน 20,000บาท รายได้เพิ่มจากนี้ทุก 5 ล้านบาท เพิ่ม 2,000บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รับยื่น e-filing฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บอจ.5


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!