รับแปลเอกสาร Thai <-> English

5
ขายได้ 5 ครั้ง

รับแปล - บทความทั่วไป (General Articles) - บทความทางการแพทย์ (Medical Journals) - หนังสือสัญญาซื้อขาย/ให้เช่า (Agreement) - จดหมาย (Letters) - คู่มือทางด้านวิศวกรรม เช่น การใช้งานเครื่องจักร รถยนต์ การบำรุงรักษา (Engineering Manual ex. Machine Manual, Automotive Manual, Maintenance Manual) - เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure, Work Instruction) - ข้อความ/บทเรียนจากหนังสือ (Textbook) - อื่นๆ (etc.)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร Thai <-> English

  • 1. รับเนื้อหางานและวันส่งงานเพื่อประเมินราคา
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
แปล English-Thai฿ 255
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

255 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอักษร ได้ไฟล์งาน .pdf และ .doc สำหรับ Microsoft Word หรือ .pages สำหรับ Pages หรือทั้งคู่ ภายในระยะเวลา 7-14 วัน หรืองานด่วน 1-3 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แปล Thai-English฿ 285
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

285 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอักษร ได้ไฟล์งาน .pdf และ .doc สำหรับ Microsoft Word หรือ .pages สำหรับ Pages หรือทั้งคู่ ภายในระยะเวลา 7-14 วัน หรืองานด่วน 1-3 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!