รับแปลเอกสาร Thai <-> English

รับแปล - บทความทั่วไป (General Articles) - บทความทางการแพทย์ (Medical Journals) - หนังสือสัญญาซื้อขาย/ให้เช่า (Agreement) - จดหมาย (Letters) - คู่มือทางด้านวิศวกรรม เช่น การใช้งานเครื่องจักร รถยนต์ การบำรุงรักษา (Engineering Manual ex. Machine Manual, Automotive Manual, Maintenance Manual) - เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure, Work Instruction) - ข้อความ/บทเรียนจากหนังสือ (Textbook) - อื่นๆ (etc.)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร Thai <-> English

  • 1. รับเนื้อหางานและวันส่งงานเพื่อประเมินราคา
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
แปล English-Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

255 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอักษร ได้ไฟล์งาน .pdf และ .doc สำหรับ Microsoft Word หรือ .pages สำหรับ Pages หรือทั้งคู่ ภายในระยะเวลา 7-14 วัน หรืองานด่วน 1-3 วัน

แปล Thai-English
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

285 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอักษร ได้ไฟล์งาน .pdf และ .doc สำหรับ Microsoft Word หรือ .pages สำหรับ Pages หรือทั้งคู่ ภายในระยะเวลา 7-14 วัน หรืองานด่วน 1-3 วัน

ฟรีแลนซ์
Chomphu

Enjoy switching languages among Thai (Native), English and Japanese. Holding a Bachelor Degree of Arts in English Major from Silpakorn University and JLPT N2. Experience in interpreter career.

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน