milestone

ออกแบบภายนอกอาคารครบวงจร

**(( งานออกแบบพร้อมภาพบรรยากาศจำลองและงานเขียนแบบก่อสร้างยื่นขออนุญาต โดยมี ภูมิสถาปนิก ระดับภาคี - สถาปนิก ระดับภาคี - วิศวกร ระดับภาคี เซ็นต์รับรองครอบคลุมงานออกแบบและก่อสร้างได้ทั้งหมด ))** (( ลักษณะงานออกแบบ )) 1. งานภูมิสถาปัตยกรรม / ภูมิทัศน์ / พื้นที่สีเขียวสวนต่างๆ / พื้นที่กิจกรรมทั้งหมด -จัดทำงานออกแบบได้ -จัดทำแบบก่อสร้างหรือขออนุญาตได้ -จัดทำงาน EIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. งานออกแบบสถาปัตยกรรม / บ้านพัก / อาคารสาธารณะ / ตกแต่งภายนอกอาคาร / ตกแต่งภายในอาคาร / รีโนเวทต่อเติม -จัดทำงานออกแบบได้ -จัดทำแบบก่อสร้างหรือขออนุญาตได้ (( เนื้องานงานออกแบบที่จะได้รับ )) 1. ขั้นนำเสนองานออกแบบ -แปลนแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทั้งหมด -โมเดลจำลอง(3D)พร้อมทำภาพบรรยากาศสมจริง ทุกมุม 2.ขั้นเขียนแบบก่อสร้าง -แบบแสดงรายละเอียดตามประเภท "ลักษณะงานออกแบบ" -แบบแสดงระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ ทั้งหมด -แบบอื่นๆตามแบบก่อสร้างที่เกี่่ยวข้องทั้งหมด 3.ขั้นประมาณราคากลาง (( ไฟล์สำหรับดำเนินงานต่อ )) -ไฟล์โปรแกรมสำหรับใช้ออกแบบ Sketchup, AutoCad, Revit หรืออื่นๆ ((การบริการหลังจากตกลงทำการว่าจ้าง)) **สามารถเข้าไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลหน้าไซต์งานได้ทุกจังหวัด**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบภายนอกอาคารครบวงจร

  • 1. ส่งแบบสเก็ตหรือโมเดลจำลองเบื้องต้นเพื่อเสนอแนวความคิด
  • 2. ส่งแบบตัวเต็มเพื่อแสดงแนวความคิดเป็นรายละเอียดผ่านโมเดลจำลอง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
งานออกแบบ 3D พร้อมรายละเอียดงานออกแบบ
งานออกแบบ 3D พร้อมรายละเอียดงานออกแบบ
งานออกแบบ 3D และงานเขียนแบบก่อสร้างครบวงจร
งานออกแบบ 3D และงานเขียนแบบก่อสร้างครบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
14 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
5 ครั้ง
5 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
50 ตารางเมตร
200 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
10 ภาพ
10 ภาพ
กำหนดสเปควัสดุ
ไฟล์งานต้นฉบับ
ออกแบบการตกแต่ง
2D Rendering และ Perspective
3D Rendering และ Perspective
วางผังพื้นที่การใช้งาน
เขียนแบบก่อสร้าง
-
จัดซื้อวัสดุตกแต่ง
-
ราคา
฿ 10,000
฿ 25,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
วชิรญาณ์

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตั้งแต่สวนบ้านขนาดเล็ก-พื้นที่ขนาด 50 ไร่ขึ้นไป พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยประสบการณ์การทำงาน 3 ปี มีโครงการงานออกแบบมากกว่า 100 โครงการ มีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปนิกควบคุม

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน