รับทำบัญชีรายเดือน พร้อมปิดงบ และให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี

1.บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารการค้า รายเดือน/รายปี 2.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี 3.ยื่นภาษีรายเดือน ภงด 1 3 53 54 ภพ30 36 4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน แจ้งคนเข้า-ออกประกันสังคม 5.ยื่นประมาณการครึ่งปี ภงด51(นิติบุคคล) ภงด94(อาชีพอิสระ) 6.ยื่นปลายปี ภงด50 (นิติบุคคล) 7.ยื่นปลายปี ภงด 1ก กรอกแบบเงินสบทบ กท20 8.ปิดงบการเงินเพื่อนำส่งสรรพากร/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน พร้อมปิดงบ และให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี

  • 1. 1. รวบรวมเอกสารซื้อ-ขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • 2. 2. บันทึกเอกสารลงสมุดบัญชีรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และสมุดรายวันทั่วไป
แพ็กเกจ
S: ทำบัญชีรายเดือน สำหรับเอกสารทุกประเภทไม่เกิน 30 ฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1.บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย รับ-จ่าย และบัญชีแยกประเภท 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3.ยื่นภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภ.พ.30, 36 4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน 5.ยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 6.ปิดงบยื่นภาษีรายปี ภ.ง.ด.50 ส่งสรรพากร และกรมพัฒนฯ 7.จัดส่งเอกสารบัญชีและงบการเงิน คืนกิจการภายหลังจากปิดงบฯเสร็จ

M: ทำบัญชีรายเดือน สำหรับเอกสารทุกประเภทไม่เกิน 50 ฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1.บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย รับ-จ่าย และบัญชีแยกประเภท 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3.ยื่นภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภ.พ.30, 36 4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน 5.ยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 6.ปิดงบยื่นภาษีรายปี ภ.ง.ด.50 ส่งสรรพากร และกรมพัฒนฯ 7.จัดส่งเอกสารบัญชีและงบการเงิน คืนกิจการภายหลังจากปิดงบฯเสร็จ

L: ทำบัญชีรายเดือน สำหรับเอกสารทุกประเภทไม่เกิน 80 ฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1.บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย รับ-จ่าย และบัญชีแยกประเภท 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3. รายงานสินค้าคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวสต็อคสินค้า 4.ยื่นภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภ.พ.30, 36 5.ยื่นประกันสังคมรายเดือน 6.ยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 7.ปิดงบยื่นภาษีรายปี ภ.ง.ด.50 ส่งสรรพากร และกรมพัฒนฯ 8.จัดส่งเอกสารบัญชีและงบการเงิน คืนกิจการภายหลังจากปิดงบฯเสร็จ

ฟรีแลนซ์
Thanattha

ประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในบริษัท Big4 รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน นำส่งภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยื่นภาษีประจำปี วางระบบบัญชี รวมถึงรับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างเป็นกันเอง

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน