รับตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker (Edutainment Presentation)

ใช้โปรแกรม Wondows Movie Maker ในการตัดต่อวิดีโอ ด้วยสไตล์การนำเสนอแบบให้สาระความรู้ + ความบันเทิง = Edutainment เพื่อนำเสนอหรืออธิบายเนื้อหาเชิงวิชาการความรู้ ให้ดูง่าย ย่อยง่าย เข้าใจง่าย + Animation +Effect +เสียง ที่ใส่เข้าไปตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการดึงดูดความสนใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker (Edutainment Presentation)

  • 1. คุณลูกค้าส่ง Brief (สรุปย่อ) หรือแชทพูดคุยเรื่องราวที่จะให้ทำออกมาในรูปแบบวิดีโอนำเสนอ
  • 2. คุณลูกค้าแนะนำ Highlight หรือ Key ของเรื่อง(หากมี) เพื่อเป็นจุดเด่นในการขาย หรือการนำเสนอของลูกค้า
แพ็กเกจ
์Simply Package
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

*ตัดต่อแบบพื้นฐาน ตามข้อมูลที่คุณลูกค้า Brief (เรื่องราวฉบับย่อ) >File MP4 video ความยาวไม่เกิน 10 นาที (แล้วเสร็จ) ที่จะส่งให้คุณลูกค้า Upload ผ่าน Link Google Drive >ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 จุดแก้ไข)

Cheesesanu Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

*ตัดต่อตามข้อมูลที่คุณลูกค้า Brief พร้อมใส่ effect ภาพและเสียง (+ให้เสียงฉบับ IndustriaLike Style หากคุณลูกค้าต้องการ หรือตามตกลง) >File MP4 video ความยาวไม่เกิน 10 นาที (แล้วเสร็จ) ที่จะส่งให้คุณลูกค้า Upload ผ่าน Link Google Drive >ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 จุดแก้ไข)

Royalty Package
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

*ตัดต่อให้คุณลูกค้าแบบเหมาๆ รายเดือน 10-12 งาน/เดือน (หรือจำนวนงานตามตกลง หากมีงานให้จัดทำ) *จัดทำเต็มศักยภาพของผู้จัดทำ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ตกลง *ปรับแก้ไขงานได้ 5 ครั้งต่อ 1 งาน (ครั้งละ 2 จุดแก้ไข) หรือตามตกลงตามเหมาะสม *พร้อมแนะนำและให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อร่วมผลิตสื่อวิดีโอออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ตามความรู้ความสามารถของผู้จัดทำอย่างเต็มศักยภาพ *ราคา Package นี้ตลอดปี 2022

ฟรีแลนซ์
ธรรมนูญ

ปริญญาตรี วท.บ สถิติ ปริญญาโท วศ.ม วิศวอุตสาหการ มีประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาด 9 ปี มีทักษะในด้าน Presentation ด้วย powerpoint เพื่อการทำ Video Content, Video Creator (Windows Movie Maker) ผ่านการนำเสนอในช่อง YouTube ส่วนตัวชื่อ IndustriaLike เขียนบทความให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมใน Blockdit

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน